Anmälningar om kränkningar i skolan ökar

Antalet anmälningar om kränkningar i skolan ökar dramatiskt – i fjol var de 83 procent fler än 2009.
Majoriteten av anmälningarna kommer från pojkar, visar ny statistik.

En sammanställning från Barn- och elevombudet, BEO, och Skolinspektionen visar att pojkar står bakom 55 procent av de inkomna anmälningarna.
2010 tog myndigheten emot 1 105 anmälningar om kränkande behandling i skolan – en ökning med 83 procent från föregående år. 80 procent av anmälningarna avser missförhållanden i grundskolan.

Fick kritik

Vanligaste skäl till anmälan är kränkningar från andra elever, men i 30 procent av ärendena uppges kränkningar från skolpersonal.
I fjol riktade Skolinspektionen kritik mot skolors ageranden i 182 ärenden.

Kommentera