mobbad2
Foto: Shutterstock
Elevhälsa

Anmälningar om kränkningar ökar

Antalet anmälningar om kränkningar i skolan fortsätter att öka. Bara inom grundskolan i Malmö inkom i februari 115 anmälningar.

När den nya skollagen trädde i kraft skärptes bestämmelserna om kränkningar. Personal på skolor som får veta att en elev blivit utsatt för trakasserier eller kränkande behandling är skyldiga att informera rektor, som i sin tur måste föra informationen vidare till huvudmannen.

De senaste åren har antalet anmälningar stadigt blivit fler, både i enskilda kommuner och till tillsynsmyndigheterna.

I Malmö gjordes under februari månad i snitt fyra anmälningar om kränkningar om dagen – totalt 115 stycken för grundskolan, skriver Sydsvenskan, som har listat samtliga fall. Majoriteten av dem handlar om tillmälen, hot och bråk mellan elever. Det finns barn som kommenterat andras kroppar på nedsättande sätt, sagt ord som ”hora”, ”cp-mongo” och ”nigga”. Elever har blivit sparkade, slagna och spottade i ansiktet. Det finns också en anmälan om att en elev blivit ”angripen med ord och hätskhet av en vuxen på skolgården”, och en annan om att en lärare och en elev ska ha hamnat i konflikt och knuffat varandra.

– Den typiska kränkningen är två elever som bråkar med varandra. Normalt utreds det genom att man kallar in föräldrar och signalerar att barnens beteende inte är okej. Dokumentation är viktig. Om det eskalerar så har vi på förvaltningen väldigt kompetent utredningspersonal, säger kommunalrådet Anders Rubin (S), ordförande i grundskolenämnden, till Sydsvenskan.

– Det blir inte stjärna i kanten. Det är inte särskilt troligt att det går att driva en grundskola under ett år utan någon kränkning.

Anmälningarna till Skolinspektionen och barn- och elevombudet, BEO, ökar också. I fjol tog de emot 1 544 anmälningar om kränkande behandling, vilket är 17 procent fler än året innan.

– Antalet anmälningar har ökat varje år sedan BEO startade för tio år sedan. Det finns ingen grund för att påstå att situationen i skolan har blivit värre, men jag tror att det finns en större medvetenhet om möjligheten att göra en anmälan till oss. Vi ser ett tydligt samband att vi får in fler anmälningar när de här frågorna tas upp stort i media, som i höstas (med ”Morgans mission” i SVT, reds anm), säger Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman till Skolvärlden.

Hon poängterar samtidigt att långt ifrån alla som blir kränkta i skolan känner till sin rätt att göra en anmälan och menar att ärendena som når BEO ”antagligen bara är toppen på ett isberg”.

Caroline Dyrefors Grufman säger att hon ofta får frågor om det förekommer mycket okynnesanmälningar; att det skulle ligga i tiden att vara snabb att göra en anmälan vid en upplevd oförrätt.

– Men det är ytterst ovanligt med okynnesanmälningar. Det krävs ganska mycket av anmälaren – det är många uppgifter som ska in och vi kan återkomma och kräva kompletteringar. Jag tror att de flesta som tänkt i de banorna ger upp när de ser vår blankett.

40 procent av anmälningarna till BEO rör elever som ska ha blivit kränkta av skolpersonal.

– Det är en anmärkningsvärt hög siffra. Elever är skyldiga att gå i skolan och det är en dubbel kränkning att bli utsatt av någon i personalen.

Barn- och elevombudet kan begära skadestånd för en mobbad eller kränkt elevs räkning. Det skedde i 46 fall under 2015 – 19 av dem rörde kränkningar mellan elever och 27 ärenden var mellan elev och skolpersonal.

Kommentera