begler-712
Foto: Gustav Karlsson
Almedalen

Ann-Marie Begler var aldrig orolig

Högsta förvaltningsdomstolen gav Skolinspektionen rätt - det var korrekt att stänga ner Lundsberg.
– Det betyder nog lite för självförtroendet, säger generaldirektören Ann-Marie Begler.

Det var i höstas som det bland annat framkom uppgifter om att en elev blivit brännskadad av ett strykjärn i samband med en nollning på ett av elevhemmen på riksinternatet Lundsberg.

Skolinspektionen bedömde situationen som så allvarligt att man gav skolan ett tillfälligt verksamhetsförbud och Lundsberg fick stänga.
 

Det blev startskottet för en lång juridisk historia. Lundsberg överklagade beslutet och fick rätt i både förvaltningsrätt och kammarrätt. Men ärendet gick ändå till Högsta förvaltningsdomstolen – det vill säga högsta instansen för den här typen av mål – och där fick Skolinspektionen rätt.

Några dagar senare träffar Skolvärlden Ann-Marie Begler i Almedalen.

Vad har det inneburit för dig personligen?

– Jag har, och det säger jag uppriktigt, känt mig väldigt trygg i det ursprungliga beslutet vi fattade. Det är inte så att ett sådant beslut tillkommer särskilt snabbt, utan det är ju en gedigen genomgång. Det är klart att det är roligt när det går vägen, men jag har trott och hoppats på den här utgången hela tiden.

Så du var aldrig orolig?

– Man kan väl aldrig veta. Jag blev ju något förvånad när Kammarrätten kom med sin dom, så det finns inga säkra utgångar. Men jag har varit väldigt trygg med det arbete som vi gjort. Skulle vi fått en annan dom, så hade ju Jan Björklund sagt att lagstiftningen skulle ändras. Bara att det här prövas på den nivån (Högsta förvaltningsrätten, reds. anm.) är bra, då det visar att det här är en sådan fråga som behöver en genomgående prövning.

Var det skönt att ha den typen av uppbackning från Jan Björklund?

– Det var ju naturligtvis bra att veta att det gjordes samma tolkning från politiskt håll som vi hade gjort av lagstiftningen. Det är ju departementet som har skrivit lagstiftningen.

Varför tror du att det blev så skilda tolkningar i de olika instanserna?

– De två första instanserna uttalade sig mycket i frågan om huruvida vi har tillsyn över internatens elevhem eller inte. Det har vi aldrig hävdat att vi har, och det är en fråga vi kan diskutera om vi har eller inte. Men vi hävdar att har tillsyn över hur skolhuvudmannen tar sitt ansvar för att förebygga och motverka kränkande behandling i skolan och i samband med skolan. Där är Högsta förvaltningsdomstolen väldigt tydlig i sin dom, att detta är något som skett i anslutning till skolan.

Hur viktigt är detta för myndigheten som sådan?

– Folk som är insatta vet att ett ärende som hanteras av högsta förvaltningsdomstolen, att det är en principiell dom. Det är inget fel, menar jag, att man tolkat lagstiftningen olika. Men nog tror jag att myndigheten känner sig trygg i att vi står så starkt juridiskt som vi gör. Det betyder nog lite för självförtroendet.

Kommentera