anna_ihren_andersson

Anna Ihrén Andersson är lärare på Elsa Brändströms skola i Linköping.

| Foto: Satu Knape
Läraryrket

Anna: Därför är jag lärare

Läraryrket är fantastiskt på många sätt, med både utmaningar och glädjeämnen. 
Anna Ihrén Andersson undervisar i historia, religion och engelska i åk 7–9 på Elsa Brändströms skola i Linköping. Här berättar Anna varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

  • Därför är jag lärare

– Jag valde att bli lärare för att jag tycker om att arbeta med ungdomar. Att få möta samma elev under tre år och se hur denna individ utvecklas som person socialt och kunskapsmässigt, är en fantastisk upplevelse. Under den tid eleven går i åk 7–9 har hen en väldigt tuff tid på många sätt samtidigt som den är rolig. Att få vara där och guida eleven in i vuxenvärlden och ge eleven förutsättningar för att lyckas i livet är en stor ära och ett stort ansvar.

  • Bästa stunden i veckan

– När jag ser glädjen i ögonen hos en elev som lyckats med en uppgift hen kämpat med under en tid, till exempel att skriva ett utvecklat resonemang i historia. Det är inte lätt att lyckas med och många gånger tar det tid för att förstå vad som krävs av individen. När eleven sedan själv lyckas, är det en härlig känsla att få vara delaktig i.

  • Det här skulle jag vilja förändra

– Jag tycker staten ska ta över ansvaret för skolan igen. Min uppfattning är att det skulle gynna likvärdigheten i skolan. I dagens skola är det för stor skillnad mellan hur kommunerna styr skolan. Det är inte rättvist mot våra ungdomar som ska ha samma utgångsläge i skolan oavsett var i Sverige de bor. Jag vill också att vi lärare ska få ägna mer åt undervisning. Vi behöver fler vuxna kring eleverna som kan finnas där för frågor som vi lärare i dag måste hjälpa dem med, frågor som inte rör undervisning.

Kommentera