engelska
Engelska

Anna Ekström: ”Bättre med undervisning på svenska”

När elever till stor del undervisas på engelska riskerar det att gå ut över elevernas kunskaper i svenska, menar Skolverket.
– Om elever ska lära sig riktigt mycket svenska och riktigt mycket i ämnet så är undervisning på svenska det bästa om man har det som modersmål, säger gymnasieminister Anna Ekström till Skolvärlden.

Fakta

Så här skriver Skolverket om undervisning på engelska:

  • Det vetenskapliga underlaget om effekterna av engelskspråkig undervisning är begränsat. En ny forskningsstudie på tre skolor visar att elevernas engelska utvecklades bättre i vissa delar, men inte andra. Studien visade också att elevernas svenska utvecklades sämre i vissa delar.
  • Tillsammans med annan forskning är den sammantagna bilden att engelskspråkig undervisning har förhållandevis blygsamma effekter på engelskan och att den kan innebära risker för elevernas utveckling av svenskan och möjligen även för ämneskunskaperna.

Källa: Skolverket

Skolverket har kartlagt engelskspråkig undervisning i gymnasieskolan och menar att när en stor del av undervisningen sker på engelska finns det en risk att detta står i konflikt med språklagen och läroplanen. Dessutom kan det gå ut över elevernas kunskaper i svenska. Skolverket vill därför att reglerna för engelskspråkig undervisning ska ses över.

För Skolvärlden kommenterar gymnasieminister Anna Ekström rapporten.

– Det här är något som vi redan vet genom tidigare forskning. Om elever ska lära sig riktigt mycket svenska och riktigt mycket i ämnet så är en undervisning på svenska det bästa om man har det som modersmål.

Samtidigt lyfter man gång på gång vikten av att eleverna lär sig främmande språk – nyligen fördes en diskussion om franskämnets tynande tillvaro – är inte detta lite motsägelsefull?

– Man behöver självklart båda delar, det är väldigt bra att de svenska eleverna är så duktiga i engelska, det finns en internationell undersökning som ger de svenska eleverna toppresultat när det gäller engelskkunskaper, det är viktigt. Men samtidigt är det så att ska en elev verkligen lära sig mycket i ämnet och lära sig mycket i modersmålet, då är det undervisning på modersmål som forskningen pekar ut som det mest effektiva sättet.

Skolverkets rapport är nu överlämnad till regeringen, och det är upp till regeringen att se över reglerna för engelskspråkig undervisning.

Är Skolverkets rapport början på slutet för skolor som har stor andel av undervisningen på engelska idag?

– Jag skulle säga att det kan finnas andra fördelar med undervisning på engelska, till exempel om en elev är inriktad på att läsa vidare på ett engelskspråkigt universitet. Vi har också i Sverige en ganska stor grupp elever som kommer hit med föräldrar med internationell bakgrund där en undervisning på engelska är helt naturligt. Men en svensk elev, som har svenska som modersmål, lär sig mest i svenska och mest i ämnet om undervisningen är på svenska. Det är huvudregeln.

Idag finns ett undantag från kravet på lärarlegitimation för lärare med utländsk lärarexamen som undervisar på engelska. Skolverket skriver i rapporten att det undantaget på sikt bör tas bort.

Håller du med om det?

– Vi ska förstås titta på det förslaget också. Men givet den stora lärarbrist vi har så tycker jag att vi ska göra mycket för att se till att lärare som kommer hit och har en utländsk lärarutbildning och som inte har svenska som modersmål också kan ha en plats i den svenska skolan.

– Vi behöver många som undervisar och som har en ordentlig lärarutbildning, och i det läge vi är nu vill jag inte säga nej till lärare som kommer hit och har engelska som undervisningsspråk.

Kommentera