corona

Anna Ekström inför hösten: ”Vi har mycket hårt arbete framför oss”

"Vi måste vara beredda att agera med olika former av stödundervisning"

Anna Ekström tomt klassrum

Utbildningsminister Anna Ekström berättade på tisdagens presskonferens om regeringens planer inför höstterminen.

| Foto: Martin Stenmark och regeringen.se

Närundervisning för alla är modellen i höst – om inget oväntat sker.
– Den här pandemin har lärt oss att vi alltid måste ha en beredskap för att komma med nya besked, säger utbildningsminister Anna Ekström i en intervju med Skolvärlden.

Regeringen meddelade tillsammans med Folkhälsomyndigheten på tisdagen att man räknar med att alla skolor kan starta höstterminen med närundervisning som förstahandsalternativ. Möjligheten finns kvar att gå över till fjärr- och distansundervisning i enskilda fall, men behovet av det förutspås vara litet.

Men det betyder inte att allting blir som vanligt igen. Skulle regeringens och Folkhälsomyndighetens bedömning av och prognos för smittläget vara korrekt innebär det att skolan går in i nästa fas: att hantera konsekvenserna av allt det pandemin redan ställt till med.

– Jag tror att hela samhället kommer ha rätt mycket att ta igen efter den här pandemin. Om det också gäller skolan ska vi se till att vara beredda på att göra det som behövs, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) till Skolvärlden.

Huruvida lärare, som inte känner sig trygga med att gå till jobbet och undervisa samhällets minst vaccinerade grupp i höst, bör kunna jobba hemifrån vill hon inte uttala sig om.

– Det är en fråga som får avgöras av arbetsgivaren och som väldigt mycket handlar om den arbetsmiljölagstiftning som finns i Sverige, säger hon.

Hon betonar att det ännu inte finns några faktiska bevis för att pandemin har lett till något omfattande kunskapstapp bland svenska elever, men att mycket talar för att det är så. Och att det i så fall blir en grannlaga uppgift att komma till rätta med.

– Det blir en gemensam ansträngning för hela vårt samhälle. Regeringen har ju skjutit till pengar för lovskola, sommarskola och läxläsning för att kunna hantera eventuella kunskapstapp. Men den här frågan kommer vi att följa mycket noga.

Om ett stort kunskapstapp konstateras, kan vi verkligen lyckas ta igen det helt och hållet?

– Vi har ju tidigare vart med om pandemier i Sverige, till exempel Hong Kong-influensan när jag gick i skolan. Och tidigare har vi klarat av att ta igen de kunskapstappen, säger Anna Ekström.

Utbildningsminister Anna Ekström och Folkhälsomyndighetens avdelningschef Britta Björkholm under tisdagens presskonferens.

Hon hänvisar till betygsstatistiken som kommer i sommar och redovisningen av Skolverkets uppdrag att följa upp pandemins effekter som de två första mätpunkterna för att se om ett kunskapstapp faktiskt finns där. Men betygen säger inte nödvändigtvis alls.

– Det kan ju vara så att elever får betyg som är bättre än vad kunskaperna egentligen motiverar. Det är en farhåga som många lärare lyfte fram under den här våren. Om det skulle vara fallet måste vi vara beredda att agera med olika former av stödundervisning för att täppa upp de kunskapstapp som kan ha uppstått.

­– Jag vill verkligen betona att vi håller alla möjligheter öppna och är beredda att agera utifrån vad vi ser har hänt. Vi vet inte hur läget kommer att vara.

Vilka åtgärder skulle ni kunna sätta för att hjälpa lärare i ett klassrum med elever som inte fått med sig den kunskap de behöver?

– Det återstår att se, och det är en fråga vi får återkomma till.

Nu hoppas hon att lärarna snart ska få skönja ljuset i slutet av tunneln efter mer än ett år av slit med att undervisa under extraordinära omständigheter.

– Ja det hoppas jag verkligen. Det har varit ett otroligt tufft och drygt läsår, där corona verkligen har präglat vardagen för både lärare och elever. Och många har ju slitit otroligt hårt under den här tiden. Jag hoppas att vi, i takt med att vi lyckats få fart på vaccineringarna, kan återgå till en så normal skola som möjligt.

Hon tycker att det svåraste beslutet hon tvingats fatta under pandemin var att öppna för distansundervisning på högstadiet.

–  Jag var väldigt orolig över hur högstadieeleverna skulle klara att hantera den situationen, och är väldigt imponerad av hur man klarat av att göra det. Jag är väldigt imponerad av det sätt som skolan har klarat av den här svåra pandemin. Men jag är väl medveten om att vi har mycket hårt arbete framför oss, säger Anna Ekström till Skolvärlden.

Kommentera