anna_ek_klassrum

Anna Ekström. Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

Lärarassistent

Anna Ekström: ”Inte främmande för nationell utbildning”

Allt fler skolor erbjuder utbildning till yrket som lärarassistent, och fler verkar vara på gång. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström stänger inte heller dörren för förslaget om en nationell utbildning i framtiden.

Om lärarassistenter

Januari 2016: Universitetskanslersämbetet skriver i en analys att lärarbristen inte löses enbart med högre löner och utbyggda lärarutbildningar. Lösningar som att frigöra lärarna från administration måste utredas. Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet föreslår att lärarassistent införs som en ny yrkeskategori.

Mars 2016: Moderaterna vill satsa 200 miljoner kronor per år på att införa lärarassistenter i skolan, meddelar partiledaren Anna Kinberg Batra i debattartikel i Dagens Nyheter. Utspelet välkomnas av utbildningsminister Gustav Fridolin. Han påpekar att regeringen avsatt pengar till mer personal på lågstadiet.

April 2016: Utredningen om utbildning för nyanlända föreslår i sitt betänkande att behovet av lärarassistenter utreds vidare och att en nationell utbildning till lärarassistent bör övervägas.

Maj 2016: Nationella samlingen för läraryrket är enig om att mer tid för lärare ska prioriteras. Regeringen förbereder förslag om hur den stödjer huvudmän som vill anställa lärarassistenter.

Källa: TT

Behoven av lärarassistenter i skolan är stort. Redan den här terminen har folkhögskolor satt igång med utbildning.

Förutom exemplet med Munka Folkhögskola i Ängelholm, som Skolvärlden tidigare skrivit om, har även folkhögskolorna i Östra Grevie och Storuman börjat utbilda lärarassistenter. Och fler utbildningar planeras.

I Botkyrka och Linköping har två företag ansökt om att få rulla igång utbildningar inom yrkeshögskolan. Om det blir ett godkännande kommer Stockholms stad att ta emot studenter på praktik.

– Vi är gärna pilotkommun. Samtidigt vill vi se vad regeringen landar i. Antingen får den avfärda idén med lärarassistenter, eller bestämma sig för hur en sådan yrkesroll ska se ut och vilka vägar man kan ha till yrket, säger Astrid Gadman, personalchef vid utbildningsförvaltningen till TT.

Det har även väckts förslag om en nationell utbildning till lärarassistent. Under våren lades förslaget fram till regeringen kring detta, som nu inväntar reaktionerna i remissvaren.

– Jag är absolut inte främmande för tanken på en nationell utbildning. Men det återstår en del arbete innan vi kommer med förslag om vi ska göra något, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström till TT och tillägger:

– Men när vi har så stor lärarbrist och ett nationellt intresse av att stärka läraryrket är det befogat att regeringen hjälper till. Och den hjälpen tar vi fram genom diskussioner med lärarfacken, kommuner och friskolor.

Kommentera