anna_ekstrom_bla

Anna Ekström (S) gymnasie- och kunskapslyfts­minister.

| Foto: Magnus Glans
Skolledning

Anna Ekström: ”Jag är orolig”

Rektorernas kärnuppgift är pedagogiskt ledarskap, säger gymnasie- och kunskapslyfts­minister Anna Ekström (S).
– Behovet av pedagogiskt ledarskap är väldigt stort i Sverige.

Enligt Anna Ekström är det väldigt lite i skollagen som hindrar skolor från att underlätta för rektorer att vara pedagogiska ledare genom att anställa personal som enbart sysslar med exempelvis ekonomi, administration och lokaler.

– För lärarna är kärnuppgiften undervisning. För rektorerna är kärnuppgiften det pedagogiska ledarskapet. Det är en väldigt viktig uppgift för kommuner och fristående skolor och säkerställa att rektor kan leda skolan pedagogiskt.

Vad kan du göra mer än att säga det?

– Vi har en ordning i Sverige med huvudmannaskap, vilket innebär att det antingen är en kommun eller en fristående skola som ansvaret för rektorernas arbetsvillkor.

Många lärare och rektorer uttrycker en frustation över att det blir mindre och mindre tid till kärnverksamheten.

– Jag är orolig över den ökade administrationen i skolan. Den riskerar dessutom att hela tiden öka eftersom vi har en sådan marknadsstyrd skola. En marknadsstyrd skola i kombination med att det inte finns några begränsningar för hur mycket vinst en fristående skola kan gå med, kräver väldigt mycket kontroller för att säkerställa att pengarna kommer rätt. Kontroller blir till administration.

– Fick jag bestämma skulle vi ha en mindre marknadsstyrd skola, och skulle då kunna minska på administrationen.

Många lärare är oroliga för att betygen de sätter kan påverka deras lön.

– Den huvudman eller rektor som sätter likhetstecken mellan betyg och lön riskerar att bidra till betygsinflation och felaktigt satta betyg, vilket är väldigt allvarligt. Rektor bör stötta de lärare som sätter rättvisa betyg.

– Betygssättning är reglerad i lag och ska spegla de kunskaper som elever har. Dessutom är det inte säkert att en lärare har arbetat lika hårt och gjort ett lika bra arbete med en elev som fått ett högt betyg som med en som fått ett lägre betyg, men som har haft en längre resa för att ta sig dit. I den mån som elevernas kunskapsutveckling överhuvudtaget ska ha betydelse för lönesättningen ska det förstås vara elevernas framsteg som ska spela roll och lärarnas ansträngning och arbete för att nå dit.

Kommentera