Annons
”Vi har en tuff tid bakom oss, men vi har även en tuff tid framför oss”, säger utbildningsminister Anna Ekström till Skolvärlden i en exklusiv intervju. Foto: Magnus Glans

Anna Ekström: ”Jag är orolig för den ekonomiska utvecklingen”

Publicerad 4 juni 2020

Relaterat

Coronapandemin och den ekonomiska kris som följer i dess spår kan leda till omfattande besparingar inom skolan.
– Jag ser fram emot politiska diskussioner om vilka prioriteringar som ska göras, säger utbildningsminister Anna Ekström (S).

Coronakrisen har ändrat förutsättningarna för många  skolor, lärare och elever.

– Även om mycket undervisning sker med samma höga kvalitet som tidigare, är det uppenbart att kvaliteten påverkas av krisen.

– I gymnasieskolan har övergången till distans-undervisning för de allra flesta elever fungerat bättre än vad jag hade vågat hoppas på. Men för många elever har den inneburit stora försämringar. Jag tänker till exempel på elever som har praktiska moment i undervisningen, elever som går miste om APL-platser, men kanske framfört allt elever som är i behov av särskilt stöd och som har svårt att klara distansundervisningen.

Hur har det fungerat i grundskolan?

– Skolan har varit öppen hela tiden. Men det har varit en väldigt hög frånvaro, i synnerhet i utsatta stadsdelar. De barn som behöver skolan mest är de barn som far mest illa i den här krisen.

Är de barnen de stora förlorarna?

– Jag är bekymrad över att den ojämlika skolan som vi ser i vanliga fall blir ännu mer ojämlik i kriser. Krisen slår hårdast mot dem som behöver skolan allra mest.

Går det ta igen den förlorade undervisningen?

– För de skolor som har varit stängda finns det en möjlighet att se till att elever pluggar på helger och på sommarlovet.

Det kräver väl att det finns lärare till det?

– Det beror på hur skolan lägger upp det arbetet. Jag kan inte påverka arbetstidsfrågor och sådant. Men för eleverna kan det mycket väl bli så att man får plugga på helger och sommarlov. 

Efter det att intervjun gjordes föreslog regeringen att 120 miljoner kronor öronmärks till lovskola. Det handlar både om att nya medel tillförs och att existerande medel omfördelas. Syftet är att utöka det statsbidrag som huvudmän kan söka för att erbjuda lovskola till elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget. 

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Beslut väntas fattas av riksdagen i mitten på juni.

Är det en förlorad vår för svensk skola?

– Nej, det tycker jag absolut inte. Det är en väldigt tuff och svår vår, men framför allt en vår då svensk skola har visat att lärare och elever har kunnat anpassa sig väldigt mycket efter väldigt svåra och besvärliga förutsättningar.

Går det att sätta rättssäkra betyg under dessa förutsättningar?

– Min bedömning är att det går. Lärare har i alla tider satt betyg på befintligt underlag. Men det är självklart att underlaget är bättre en vanlig vårtermin för många elever och lärare än vad det kommer att vara under denna. 

Är det risk för att betygsinflationen ökar?

– Det återstår att se. Jag hade självklart hellre velat att vi hade haft nationella prov som stöd för betygssättningen som vanligt och att alla elever gått i skolan under våren. 

Hur kommer skolan påverkas på längre sikt av coronakrisen?

– En viktig lärdom, som både lärare och elever under den här våren har fått känna in på bara huden, är hur mycket bättre det är med närundervisning än med fjärrundervisning. Inte i samtliga fall, men i många.

– Jag har varit med på många fjärrlektioner och jag har alltid ställt samma fråga till lärare och elever: Vad är bäst, en vanlig lektion eller en fjärrlektion? Hittills har samtliga sagt att man föredrar en vanlig lektion framför fjärr- eller distansundervisning.

Blir det besparingar på skolan som efter 1990-tals-krisen?

– Jag är precis som många andra oroliga över den ekonomiska utvecklingen i Sverige. Vi ska vara väldigt glada över att vi har sparat så mycket i ladorna som vi har gjort. Det gör att vi har något att ta av.

– En sak vi lärde oss av 1990-talskrisen är hur kostsamt det är med besparingar på skolans område. Men jag kan inte ställa några garantier. Vi har en tuff tid bakom oss, men vi har även en tuff tid framför oss. Då tänker jag både på smittskydds- och det ekonomiska läget.

– Jämfört med 1990-talskrisen har vi den här gången dock lyckats med att säkra ordentliga tillskott till kommuner och regioner i flera vårändringsbudgetar.

Är det inte stor risk för att det blir stora besparingar inom kommunerna?

– Den risken finns förstås om man inte ser till att man har bra en politik som säkrar att vi kan ha ordentliga offentliga utgifter som går till kompetensutveckling och jobb. Det blir en viktig politisk diskussion framöver.

Är du inte rolig för besparingar inom skolan?

– Det är helt avhängt hur det ekonomiska utrymmet kommer att se ut, men också vilka politiska prioriteringar som det beslutas om. För regeringens del är satsningar på vården, skolan och omsorgen och de offentligt finansierade verksamheterna väldigt viktiga.

– Vi har nästan gömt bort detta under coronatiden, men vi har ett väldigt allvarligt läge som kräver att vi även har rejäla resurser till brottsbekämpning. Jag ser fram emot de politiska diskussionerna om vilka prioriteringar som ska göras. 

Vad har vi lärt oss under coronakrisen?

– Det viktigaste för mig är den djupa insikten om hur mycket vi uppskattar skolan i Sverige. Jag har haft kontakt med så många förtvivlade gymnasieungdomar som längtar tillbaka till sin skola, till sina vänner, till undervisningen och sina lärare. Jag vet också att det är många lärare som saknar sina elever.

Blir det mer distans- och fjärrundervisning?

– Den viktigaste lärdomen från den här krisen är hur vi kan stärka kvaliteten i distans- och fjärrundervisningen. Men också en viktig insikt om att i de allra flesta fall är en vanlig undervisning med lärare och elever i samma rum att föredra.  

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Terminsstart

Skolverkets coronaråd: ”Lyssna på lärarna”

Skolstart

Skolverkets generaldirektör uppmanar lokala beslutsfattare att lyssna på lärarna.

Annons
Annons

”Deltidsdistans ger inte en säker arbetsmiljö för lärarna”

Corona

Stockholms beslut att bedriva 20 procent av gymnasiets undervisning på distans avhjälper inte lärarkårens oro inför hösten.

Annons

Så förbereder kommunerna för ny grundskoletermin med corona

Corona

Skolvärlden har frågat fem kommuner hur de tänker minimera smittorisken och arbetsbelastningen i grundskolan när höstterminen börjar.

Åsa Fahlén: ”Var är höstplanen för lärarna?”

Terminsstart

Lärare som återvänder till jobbet vittnar om arbetsgivare utan plan för att skydda personal och elever från smitta och överbelastning. Lärarnas Riksförbund är kraftigt kritiska.

Annons
Annons

Karin Boberg: Är det ens möjligt att hitta till arbetsrummet själv?

Ny på jobbet

Karin Boberg om att byta arbetsplats: ”Jag har precis bytt och åker som direkt tillbaka till ruta noll och ett mentalt ingenmansland.”

10 tips till dig som är ny som lärare

Blogg

Karin Boberg fick ett brev från en blivande lärare: ”Vad ska jag tänka på när jag börjar som lärare?”
Här är hennes 10 tips till alla blivande lärare.

Annons

Därför ska lärare använda normkritik

Stockholm Pride

Normkritik i klassrummet är en konsekvens av skolans styrdokument och kan dessutom öka ämnesförståelsen, menar läraren Annika Sjödahl.

Lund vill ha kameraövervakning på alla skolor

Bevakning

Efter ett stort antal skolbränder planerar Lunds kommun för kamerabevakning på samtliga skolor och förskolor.

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Skolverket hemligstämplar uppgifter

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons