sv_ekstromklass

Högre kvalitet på undervisningen, önskar Anna Ekström (S).

Skolplikt

Anna Ekström om kritiken: ”Förstår lärares oro”

Nu tar Socialdemokraterna ett hårdare grepp om skolan och föreslår bland annat skolplikt fram till 18 års ålder. Men Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, är besviken på det bristande lärarperspektivet.

Socialdemokraternas partistyrelse föreslår kortare lov, obligatorisk lovskola för de som inte klarar kraven i årskurs 8 och 9, samt i praktiken obligatorisk gymnasieskola. Det behöver dock inte röra sig om högskoleförberedande studier, utan yrkesutbildning, folkhögskola eller vuxenutbildning kommer fortfarande att vara möjliga val.

– Huvudsaken är att under Socialdemokraternas kongress kommer undervisningen att vara viktig. Ska vi höja kunskapsresultaten, då är undervisningen skolans kraftfullaste verktyg. Vi vill inte ha mer undervisning utan vi vill att den undervisningen som eleverna får ska vara högkvalitativ, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S), till Skolvärlden.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, är kritisk.

– Min främsta invändning mot förslaget är att de bara nämner lärarna en enda gång, när de säger att lärarna ska få fortbildning i ledarskap. De har helt missat allt vi har pratat om. Lärarna måste få bättre förutsättningar för att göra sitt jobb. Då spelar det andra mindre roll, säger hon.

Gymnasieministern säger sig ha förståelse för lärarnas oro.

– Förslagen vi presenterade är riktlinjer för Socialdemokraternas kongress, det är inte ett förslag som ska införas i morgon eller nästa termin. Det är bara en inriktning. Jag har en mycket stor förståelse för om Sveriges lärare känner sig pressade av att det har skett väldigt mycket förändringar som inte har varit särskilt väl förankrade i lärarkåren, säger hon.

Åsa Fahlén prioriterar en upprustad elevhälsa, tid att planera och avrunda lektionerna och högre lön före de förslag som Socialdemokraterna nu presenterat. Till exempel vill hon att dokumentationen ska utvärderas, så att de delar som faktiskt bidrar till elevernas kunskapsutveckling kvarstår.

– Lärare ska få vara lärare, de ska inte behöva hänga upp gardiner eller servera frukost, säger Åsa Fahlén.

Anna Ekström säger sig vara positiv till minskad dokumentation.

– Vi vill att skolan mer ska drivas av tillit än av kontroller. Det finns många bra anledningar till att verkligen se över att lärarna får chansen att prioritera undervisningen i skolan, säger Anna Ekström.

Kommentera