anna_anna

Gymnasieminister Anna Ekström och Moderaternas partiledare Anna Kinberg Barta.

| Foto: Magnus Glans och Peter Knutson
Betygsinflation

Anna Ekström: Marknaden gör eleverna till kunder

Betygsinflationen är politiskt en het fråga. Gymnasieminister Anna Ekström (S) öppnar för att knyta betygen hårdare till de nationella proven.
Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra vill rätta de nationella proven centralt för en likvärdig bedömning.

Tanken är att ett tydligt samband med resultaten på de nationella proven och elevernas betyg skulle få stopp på, eller åtminstone dämpa, betygsinflationen.

– Jag tänker diskutera med Skol-inspektionen hur de ser på sin uppgift att utöva tillsyn när det gäller betygssättning, säger Anna Ekström till TT.

Vad är orsaken till betygsinflationen?

– Med tanke på att vi har det system vi har så finns ett marknadstryck där eleverna riskerar att ses som kunder och där inte lärandet alltid hamnar i centrum, vilket jag tycker är olyckligt.

Moderatledaren Anna Kinberg Batra vill att de nationella proven ska rättas centralt.

”De nationella proven är en viktig del i uppföljningen av elevernas resultat. Det är ett av flera verktyg för att avgöra vilka elever som behöver tidigt och utökat stöd. Samtidigt tar rättningen av de nationella proven tid från lärarnas undervisningstid med eleverna. För att bedömningen av eleverna ska vara jämlik och rättvis är det även viktigt att proven bedöms på ett liknande sätt, oavsett vilken skola eleven tillhör eller vilken lärare eleven har”, skriver hon i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Sveriges Skolledarförbunds ordförande Matz Nilsson:

– Vi måste våga se och diskutera att undervisning och betygsättning inte fungerar prickfritt överallt. De största kvalitetsskillnaderna finns inom en skola, inte mellan dem. Att alla elever får nödvändiga kunskaper är det bästa sättet att undvika glädje-betyg.

Kommentera