anna_manniskor_protest

Utbildningsminister Anna Ekström (S).

Lärarmarschen

Anna Ekström om Lärarmarschen: ”Jag välkomnar det”

I helgen samlas lärare i hela Sverige för att demonstrera mot nedskärningar i skolan och ohållbar arbetsmiljö.
– Jag välkomnar det stora engagemanget från de som arrangerar Lärarmarschen, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Lärarmarschen

Lärarmarschen är ett initiativ från lärare som vill sätta stopp för besparingar och försämrad arbetsmiljö. Aktionen är partipolitiskt obunden och öppen för alla som stödjer lärarnas krav.

Marschen går av stapeln lördagen den 18 och söndagen den 19 maj 2019 i sju orter runt om i Sverige: Stockholm, Göteborg, Malmö, Jönköping, Uppsala, Mora och Jokkmokk.

På lördag och söndag arrangeras Lärarmarschen runt om i Sverige, ett initiativ från lärare som vill sätta stopp för besparingar och försämrad arbetsmiljö. 

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är positivt till att många lärare i landet deltar i Lärarmarschen. 

– Jag tycker att det är bra att vi har en vital och levande debatt om den svenska skolan. Många lärare har en väldigt hög arbetsbelastning och jag märker att arbetsvillkoren är en sak som många lärare är väldigt bekymrade över. Jag välkomnar det stora engagemanget både från de som arrangerar Lärarmarschen och Förskoleupproret, säger hon.

Lärarna demonstrerar bland annat mot nedskärningar i skolan och ohållbar arbetsmiljö. Hur ska du arbeta för att ändra på det? 

– Just nu växer behoven i svensk skola eftersom det blir fler elever i så gott som alla skolformer. Det är ingen tvekan om att skolan behöver resurser. Regeringen tillförde under förra mandatperioden ordentligt med mer resurser. Bland annat såg vi till att lärarlönerna höjdes och att det anställdes ungefär 28 000 fler i svensk skola jämfört med när mandatperioden började, säger Anna Ekström och fortsätter: 

– Det vi gör under den här mandatperioden handlar om likvärdighetsbidraget som är ett nytt statsbidrag som ska gå till skolan. Vi har särskilt riktat det så att mer pengar går till de kommuner och de skolor där behoven är större. Det är kopplat till ett villkor att kommunerna som använder likvärdighetsbidraget samtidigt inte får spara på skolan.

Men det verkar ändå finns kommuner som missanvänder bidraget. Hur ser du på detta?

– Det ska inte kommunen göra. Skälet till att regeringen tillsatte de här pengarna var för att vi bedömde att det behövs mer resurser kring skolan. De här pengarna är avsedda att gå till skolan och ska användas till skolan. Är det så att kommuner inte följer villkoren för statsbidraget då blir jag väldigt orolig. 

Dels för att regeringens pengar har gått till fel saker men också för att det kan leda till att man får betala tillbaka statsbidraget i slutändan, menar Anna Ekström.

– Vilket verkligen inte underlättar för den kommunala ekonomin. Det är precis lika viktigt att påpeka att det här likvärdighetsbidraget ska heller inte gå till vinster hos skolföretagen. 

I slutet av april beslutade regeringen att ge Statskontoret i uppdrag att följa upp och analysera utfallet av statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

Anna Ekström tycker det är för tidigt att svara på om huruvida likvärdighetsbidraget kunde ha utformats annorlunda för att undvika det möjliga missanvändandet. 

– Det är jättesvårt för mig att svara på. Nu har det fått den utformningen som det har fått. Det är ett unikt statsbidrag med betydande resurser och avsikten är att det ska gå till skolan. Jag kommer naturligtvis vara öppen för att se hur det här statsbidraget används och är vi inte nöjda med hur det har använts då kommer vi naturligtvis se över hur statsbidraget ser ut. 

Har du funderat på att själv delta i Lärarmarschen? 

– Nej, jag kommer själv inte att delta i någon lärarmarsch. Jag tycker faktiskt att det här är lärarnas forum och det är lärarna som har tagit initiativ och det är de som ska höja rösten. Jag tänker inte stå och ta uppmärksamheten från den här marschen, säger Anna Ekström.

Kommentera