Vårbudgeten

Anna Ekström om nya covidmiljonerna: Goda förutsättningar att lyckas

Anna Ekström sitter i en soffa, pratar och gestikulerar.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) menar att lokala beslutsfattare är bäst lämpade att mota pandemins effekter på skolan.

| Foto: Magnus Glans

Utbildningsminister Anna Ekström (S) menar att skolans huvudmän har de resurser de behöver för att klara skolan även under pandemin.

Beskedet om 350 miljoner kronor extra till skolan för att motverka konsekvenserna av coronapandemin mottas av Lärarnas Riksförbund med ett ”tack, men det räcker inte”. Nu säger utbildningsministern att huvudmännen har fått vad de behöver.

– Den här satsningen ska ses tillsammans med de historiskt ökade satsningar som regeringen redan gjort med statsbidrag, både generella och riktade. Det finns mycket goda förutsättningar för huvudmännen att lyckas med sitt uppdrag, även under den här prövande tiden med pandemin, säger Anna Ekström till Skolvärlden.

100 av de 350 miljoner som ingår i regeringens vårändringsbudget är öronmärkta för lovskola. Resten av pengarna är en förstärkning av den tidigare utbetalda skolmiljarden, och ska gå till ökad undervisningstid, bättre arbetsmiljö och smittskyddsarbete i skolan. Exakt vad det smittskyddsarbetet kan bestå i är inte reglerat i detalj.

Kan pengar användas till att köpa in exempelvis ansiktsmasker till personalen?

– Det är inte reglerat i detalj. Jag kan inte se några hinder för det men jag vill inte sitta här och säga precis vad pengarna ska användas till. Det är huvudmannens ansvar att se till att man han en god arbetsmiljö, säger Anna Ekström.

Från fackligt håll uttrycks en önskan inte enbart om mer pengar, utan om en tydligare, gemensam strategi för hur skolan ska motverka de negativa konsekvenserna av pandemin, inte minst i form av förlorad undervisning. Men Anna Ekström menar att de kommunala beslutsfattarna är bättre lämpade att ta fram de planer som passar för dem.

– Ansvaret för skolans resultat ligger på huvudmännen. Under pandemin är dessutom förhållandena väldigt olika. Vi har olika regionala skillnader i smittspridning till exempel. Så min slutsats är att besluten bör fattas lokalt i så stor utsträckning som möjligt. Det är där kunskapen finns, och det är som sagt stora skillnader mellan och inom regionerna i vårt avlånga land, säger hon.

Upplever du ingen frustration över att inte kunna peka med hela handen?

– Om det fanns en enkel åtgärd som kunde beslutas nationellt och genomföras i hela landet så skulle jag inte tveka att genomföra den.

Förslaget i vårändringsbudgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna, och ska röstas igenom i riksdagen innan pengarna betalas ut. Något datum för det är inte satt. Statsbidraget betalas ut till huvudmännen utan krav på ansökan, och fördelas enligt en socioekonomisk modell.

Kommentera