ekstrom_anna_slojforbud
Skurup

Ministern om slöjförbudet: Finns viktigare saker än anställdas klädsel

Slöjförbudet i skolor i Skurups kommun har väckt starka känslor.

Även utbildningsminister Anna Ekström har reagerat.

– Rent allmänt så tycker jag att man som kommunpolitiker har väldigt mycket viktigare saker att göra än att lägga sig i hur de anställda är klädda, säger hon till Skolvärlden.

Tidigare i veckan samlades flera organisationer för att protestera mot förbudet att bära slöja i skolan, vilket Skurups kommunfullmäktige beslutade om i december efter en motion från Sverigedemokraterna.

Frågan kring huruvida ett sådant beslut strider mot lagen har sedan dess debatterats flitigt. 

– Jag får som minister inte uttala mig om hur man ska tolka lagen i varje enskilt fall, men rent allmänt så tycker jag att man som kommunpolitiker har väldigt mycket viktigare saker att göra än att lägga sig i hur de anställda är klädda, säger utbildningsminister Anna Ekström.

Vad tänker du om de lärare som drabbas av det här förbudet?

– Duktiga lärare som sköter sitt jobb ska ha samhällets stöd och arbetsgivarnas stöd. Med den lärarbrist vi har i svensk skola och den stora betydelsen som lärarna har så tycker jag att det är helt naturligt att de som fått samhällets stora förtroende att bedriva en skola ska fokusera på det som är viktigt, nämligen att undervisningen fungerar bra.

Anna Ekström säger att man som anställd bör följa regler om klädsel, men att reglerna ska vara sakliga.

– Det kan vara säkerhetsföreskrifter eller hygienföreskrifter, sånt som är sakligt grundat. Men utgångspunkten är förstås att vuxna människor själva bestämmer hur man ska vara klädd, så länge man sköter sitt jobb på ett bra sätt, säger hon.

Läraren Naouel Aissaoui, som har jobbat i Skurup i över tio år, berättade för Skolvärlden under onsdagen att hon alltid känt att det riktats rasism mot henne och andra kvinnor som bär slöja.

– Men det har aldrig varit så här öppet tidigare. Nu kan folk säga rakt ut till mig vad de tycker om mig, säger hon.

Anna Ekström säger till Skolvärlden att hon inte kan kommentera det enskilda fallet, men att rasism inte ska förekomma i svensk skola.

– Varken lärare, elever eller andra i skolan ska behöva utstå någon form av trakasserier, rasism eller liknande. Vi har religionsfrihet i Sverige, vi har yttrandefrihet, men vi har också alla en skyldighet att bidra till att skolan är fri från kränkningar och rasism, säger hon.

Kommentera