Det nya Skolsverige

Anna Ekström om systemet med skolpengen: ”Det är orimligt”

NY Anna Ekström skolpengen

Utbildningsminister Anna Ekström är starkt kritisk mot dagens system med skolpeng och anser att det är ett stort problem att friskoleföretagen får betalt för ett ansvar som de inte har.

| Foto: Christine Olsson/Bildbyrån

Det är dags att förbjuda vinstuttag i skolan och se över etableringsfriheten för friskolor.
Det menar utbildningsminister Anna Ekström (S).

Förslagen ingår i ett större skolpaket från den Socialdemokratiska partistyrelsen som ska behandlas på partiets kongress den 3–7 november i år.

Anna Ekström är även kritisk till hur dagens system med skolpeng fungerar och säger till Skolvärlden att ett stort problem är att friskoleföretagen får betalt för ett ansvar som de inte har, nämligen skolpliktsansvaret.

– I dag har kommunerna ansvar för att se till att varenda unge har en skola att gå till varenda dag. Det ansvaret kostar pengar. Kommunerna är också ansvariga för att det finns skolplatser till de barn som blir av med sina platser om en friskola lägger ner, drar ner på sin verksamhet eller går i konkurs. Det ansvaret kostar också pengar. Det är orimligt att skolkoncerner får ta del av den betalningen trots att de inte har det ansvaret.

– De som får betala priset är barn som går i kommunala skolor. En del av de pengar som borde går till deras skola, deras undervisning och deras elevhälsa, går i stället till skolkoncernernas vinster.

Vad gör du åt det?

– Regeringen har tillsatt en utredning (Björn Åstrands, reds anm) som har varit ute på remiss och vars förslag vi nu arbetar vidare med för högtryck. Jag kommer att lägga fram förslag till lagstiftning under den här mandatperioden.

Är det rimligt att skolpengen är densamma oavsett andelen behöriga lärare eller antalet elever per lärare?

– Jag tycker att det är en rimlig ordning att skolpengen skiljer mellan skolor beroende på vilka behov som det finns i olika skolor, att man tar hänsyn till om det i en viss skola jämfört med en annan finns många elever som behöver särskilt mycket stöd eller kostar särskilt mycket att undervisa.

Men är det rimligt att det är samma ersättning till skolor som har en lägre andel behöriga lärare – och därmed lägre kostnader – som till skolor som har en högre andel?

– Skollagen är supertydlig. Det är legitimerade och behöriga lärare som ska ansvara för undervisningen i svensk skola. Möjligheten att anställa andra än behöriga lärare finns bara om man inte får tag på behöriga lärare.

– Jag vill hellre att de som är olämpliga eller oseriösa aktörer inte ska få bedriva skola än att tillåta en lägre standard genom att ge en lägre skolpeng.

Anna Ekström säger att hon vill ”stoppa vinstjakten i skolan”.

– Vi socialdemokrater vill att skolan ska drivas utan vinstsyfte och ha elevernas kunskap och bildning som enda mål. Hittills har vi inte fått igenom den typen av förslag eftersom vi har en riksdagsmajoritet emot oss.

Bör aktiebolag få driva skolor?

– Jag vill återkomma med hur den stoppade vinstjakten ska åstadkommas.

Sedan Björn Åstrands utredning om en likvärdig skola presenterades för drygt ett år sedan har diskussionen kring den svenska skolan förändrats, enligt Anna Ekström som bland annat menar att allt fler politiskt borgerliga – framför allt liberala – röster uttrycker missnöje mot det nuvarande systemet.

– Det har varit som en islossning. Missnöjet handlar dels om den obegränsade rätten att gå med vinst, dels om att marknadsskolan leder till ett förytligande av skolans kunskapsuppdrag och en syn på elever som kunder som inte går ihop med en bild av skolan som en gemensam bildningsinstitution.

Kommentera