anna_ekstrom

Utbildningsminister Anna Ekström.

Internationella skolor

Anna Ekström: ”Svenska ska vara huvudspråket i svenska klassrum”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) följer ökningen av antalet svenska skolor som undervisar på engelska:
– Vi drar i nödbromsen om det behövs.

Under det senaste decenniet har antalet skolor som fått tillstånd att bedriva stora delar av sin undervisning på engelska ökat kraftigt, visar en genomgång av Skolinspektionens statistik. En klar majoritet, men inte alla, av skolorna är privata.

Marknadens dominant är Internationella Engelska Skolan (IES) med 28 000 elever fördelade på 39 skolor runt om i Sverige samt 4 600 elever i sju skolor i Spanien. Nyligen gav Skolinspektionen IES tillstånd att öppna två nya grundskolor, en i Trelleborg och en i Vårby i Huddinge. Ytterligare ett antal står på tur.

Utbildningsminister Anna Ekström berättar för Skolvärlden att hon noga följer ökningen av antalet svenska skolor som undervisar på engelska.

– Skulle det vara så att detta ökar så mycket att vi behöver dra i någon slags nödbroms kommer vi att göra det. Jag vill markera att någonstans går en gräns.

– Huvudregeln är att svenska ska vara huvudspråket i svenska klassrum. Därutöver finns det en begränsad möjlighet att bedriva undervisning på engelska. Men tanken har aldrig varit att det ska bli en särskilt stor del av undervisningen i Sverige.

Varför ökar antalet engelska skolor i Sverige?

– Det finns säkert många olika orsaker till det. Men om en orsak till att man går över till undervisning på engelska är att man därmed lättare får elever som har välutbildade föräldrar är det på tvärs mot intentionen att alla skolor ska vara öppna för alla elever.

Är det så idag?

– Jag har inga studier som visar det. Men jag vill markera att det inte får vara ett skäl till att man övergår till undervisning på engelska.

Vilka konsekvenser får det om det blir ännu vanligare att skolor undervisar på engelska?

– Det får naturligtvis konsekvenser för det svenska språket. Det kan också få konsekvenser för elevers lärande om man inte får undervisning på sitt modersmål, det vill säga svenska. Ytterligare en konsekvens kan vara att den skola som har engelska som undervisningsspråk riskerar att inte få elever med föräldrar som har svag utbildningsbakgrund. Jag säger ”riskerar” med flit eftersom jag tycker att det är självklart att svensk skola ska vara öppen för alla barn.

Behövs det några regeländringar?

– Jag har i dagsläget inga aviserade regeländringar. Men vi följer utvecklingen mycket noga. Jag vill inte se en utveckling där engelska breder ut sig i skolan på svenskans bekostnad.

Försöker skolorna göra sig attraktiva genom att undervisa på engelska?

– Om man går över till engelska som undervisningsspråk av marknadsföringsskäl blir jag väldigt upprörd, oavsett om det är en fristående eller kommunal skola som gör det. Svensk skola ska inte lägga kraft och tid på att sälja in sig hos elever och föräldrar, utan på att vara en gemensam bildningsinstitution som samlar elever som lär sig mycket.

Källa: Skolinspektionen
Källa: Skolinspektionen

Kommentera