jorgen_och_anna_betyg
Betyg

Anna Ekström: Tiden mogen för ämnesbetyg

Ämnesbetygen ser ut att bli verklighet, menade Anna Ekström under måndagens pressträff. Men om examensprov eller ökat fokus på nationella prov är svaret på den ökade betygsinflationen är inte lika säkert.
– Det är en fråga som är långt ifrån färdigberedd.

Utredningen föreslår bland annat att:
  • Ämnesbetyg ska ersätta kursbetygen och införas i en ämnesutformad gymnasieskola och gymnasiesärskola.
  • Ämnen ska delas in i nivåer för att dels säkra likvärdigheten i utbildningens innehåll i landet, dels behålla möjligheten att ett ämne med en ämnesplan ska kunna läsas i olika omfattning på olika program och inom kommunernas vuxenutbildning på gymnasial nivå.
  • Modellen för ämnesbetyg innebär att det för varje ämne finns en uppsättning betygskriterier och att eleven efter en nivå får ett betyg i ämnet, vilket sedan ersätts när eleven efter nästa nivå får ett nytt betyg i ämnet.
  • Kompensatorisk betygssättning ska införas i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på gymnasial nivå.
  • Betygen A–D ska omfattas av en kompensatorisk princip. Det innebär att betygskriterierna för betygen A–D inte behöver vara uppfyllda i sin helhet utan läraren ska vid betygssättningen göra en sammantagen bedömning och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper.
  • Ytterligare ett underkänt betygssteg, Fx, ska införas i grundskolan, specialskolan, sameskolan, för grundskoleämnen inom gymnasieskolans introduktionsprogram samt i gymnasieskolan, och kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.

Källa: regeringen.se

På en presskonferens under måndagen överlämnade Betygsutredningen sitt betänkande till utbildningsminister Anna Ekström. Utredningen föreslår bland annat att ämnesbetyg införs i gymnasieskolan, vilket också var en av punkterna i Januariavtalet.

Och utbildningsministern upplever att det är stor sannolikhet att förslaget går igenom:

– När det gäller att övergå till ämnesbetyg är min bedömning att det finns ett tillräckligt stort stöd i riksdagen.

Ämnesbetygen föreslås införas till hösten 2024, och det lät på ministern som att också denna tidsplan kan infrias.

– Ämnesbetyg har diskuterats väldigt länge och tiden är mogen, det är en efterlängtad reform hos många elever och lärare. Så får jag riksdagens stöd för den här frågan, vilket jag utgår från att jag får, så kommer jag arbeta så fort det går utan att det blir slarvigt gjort.

Ett annat förslag är införandet av ett nytt betyg i grundskolan, Fx, under hösten 2022. Liberalernas utbildningspolitiska talesperson Roger Haddad, menar att partiet står bakom förslaget om ämnesbetyg men opponerar sig mot införandet av ett ytterligare betygssteg.

– Vi står inte bakom några som helst förslag att sänka kraven, i praktiken sudda ut godkändgränsen, och införa ett slags nästan godkänt-betyg i skolan, trots att eleverna egentligen inte uppnått målen, skriver han i en kommentar.

Utredningen innehåller också förslag på hur man ska kunna stävja betygsinflationen. Här lyfts ett ökat fokus och central rättning av nationella prov eller ett införande av examensprov som möjliga åtgärder att utreda vidare.

– Den utveckling vi ser idag med de här skenande betygen gör att vi på något sätt måste bryta det, sade utredaren Jörgen Tholin.

Under presskonferensen fick utbildningsministern frågor hur förslaget om kompensatorisk betygssättning, som syftar till att minska stressen hos elever, går ihop med ett ökat fokus på nationella prov eller införandet av examensprov. Anna Ekström poängterade då att det inte handlade om konkreta lagförslag när det kommer till åtgärder mot betygsinflationen.

– Här har utredaren gett oss ett smörgåsbord på åtgärder som man kan gå vidare med och utreda vidare. För mig är det självklart att ett examensprov innefattar nackdelar, så det är en fråga som är långt ifrån färdigberedd.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm