mobbning

Anmälningar om kränkningar elever emellan är dubbelt så många som antalet kränkningar mellan personal och elever.

Kränkningar

Anmälda kränkningar fortsätter att öka

Antalet anmälningar om kränkningar fortsätter att öka, precis som anmälningar om brister i särskilt stöd. Det visar ny statistik för första delen av 2016.

Botkyrka toppar listan

Kränkningar

Efter storstadskommunerna (Stockholm 119 fall, Malmö 58 fall, Göteborg 50 fall) kommer Botkyrka (22 fall), Örebro (17 fall), Västerås (14 fall), Uppsala (12 fall) och Norrköping (12 fall).

Brister i särskilt stöd

Efter storstadskommunerna (Stockholm 66 fall, Malmö 20 fall, Göteborg 26 fall) kommer Örebro (9 fall), Borås (8 fall), Skellefteå (7 fall), Umeå (7 fall) och Västerås (7 fall).

Källa: Skolinspektionen.

Mellan januari och juli i år har Skolinspektionen tagit emot 2 535 anmälningar om missförhållanden i skolan. Det är en ökning med 19 procent jämfört med samma period förra året.

– Om det faktiska antalet kränkningar ökar, det vet vi inte. Utan vår hypotes är att det har blivit enklare att anmäla och att kännedomen att man kan anmäla sannolikt är högre nu än förut, säger Mattias Danielsson, statistiker på Skolinspektionen.

Vanligaste orsakerna till anmälan är kränkningar och mobbning, eller brister i särskilt stöd. Kränkningar mellan elever är vanligast, 669 stycken, medan 376 anmälningar rör kränkningar mellan personal och elever.

Emanuel Ksiazkiewicz, (S), Botkyrka.
Emanuel Ksiazkiewicz, (S), Botkyrka.

Botkyrka kommun har, bortsett från landets tre storstäder, hamnat i topp på listan över högst antal kränkningar.

– Vi har inte hunnit reagera på den här statistiken, men vi är medvetna om problemet och kommer att öka stödet till rektorer och skolhälsovårdsteam, säger Emanuel Ksiazkiewicz (S), ordförande i utbildningsnämnden i Botkyrka.

Stödet han nämner handlar inte om pengar.

– Det är organisatoriskt stöd för att hjälpa elev- och hälsovårdsarbetet. Vi har precis påbörjat diskussionen så det är inte helt klart hur det ska se ut, men det finns en ambition att öka stödet.

Ett drygt åttiotal kommuner saknar rapporter om kränkningar.

– Man ska komma ihåg att antalet anmälningar är relaterat till hur många elever det finns i olika kommuner. Ju större befolkningen är desto större sannolikhet att det kommer in fler anmälningar. Jag gissar att de kommuner som saknar anmälningar är mindre kommuner, säger Mattias Danielsson.

Skolinspektionens tillsyn av prioriterade skolor, där risken för brister anses hög, resulterade i att 9 av 10 prioriterade gymnasieskolor hade någon form av brist. För grundskolorna var siffran 8 av 10.

Myndigheten granskningar visade att 69 procent av de prioriterade gymnasieskolorna och 56 procent av grundskolorna brast i förutsättningar för lärande och trygghet, 48 procent av rektorerna vid de prioriterade gymnasieskolorna brast i arbetet med uppföljning, analys och utvärdering av verksamheten. Fyra av 10 gymnasie- och grundskolor visade brister i arbete med trygghet och studiero.

Kommentera