eva_sundgren_nyanlanda

Eva Sundgren tycker att alla lärarutbildningar ska undervisa i att möta nyanlända.

Nyanlända

Antologi ska guida lärare med nyanlända elever

En ny antologi med flera författare från Mälardalens Högskola ska hjälpa lärare och lärarstudenter i arbetet med nyanlända elever.
– Det finns kunskaper om hur man kan jobba och dem behöver fler ta till sig, säger professorn i svenska Eva Sundgren, en av två redaktörer.

Det råder inte enbart lärarbrist i Sverige. Det är även brist på studiematerial för den som vill lära sig mer om språkutvecklande arbetssätt, flerspråkighet och hur man bäst jobbar med nyanlända elever i klassrummet.

Forskare på Mälardalens högskola har därför gått samman och tillsammans med ett par forskare på andra lärosäten tagit fram antologin ”Skolans möte med nyanlända”. Den används i den egna högskolans undervisning men riktar sig även till befintliga lärare såväl som skolledare och politiker.

– Vi vill ge goda exempel på interkulturell och språkstödjande undervisning. Få lärarutbildningar har någon undervisning om hur man bemöter nyanlända, och det är sorgligt, säger Eva Sundgren, professor i svenska språket med inriktning mot sociolingvistik.

Texterna i antologin är till största delen skriven av forskare inom exempelvis didaktik, svenska som andraspråk och sociologi på Mälardalens högskola. De spänner över ett brett spektrum: från grundläggande struktur- och organisationsresonemang till mer handgripliga klassrumsmetoder och exempel på kompetensutveckling.

Eva Sundgren och kollegan Pirjo Lahdenperä, professor i pedagogik med inriktning mot styrning och ledning, är bokens redaktörer. De har båda flerårig erfarenhet av att jobba med nyanlända och flerspråkighet, bland annat i projekt från Skolverket.

– Vi har samlat kompetenser från olika fakulteter och flera av författarna har själva en bakgrund som flyktingar. Så boken bygger på både forskning och beprövad erfarenhet, säger Eva Sundgren.

Den röda tråden i boken är interkulturalitet och flerspråkighet, och tyngdpunkten ligger mer på att lära ut ett förhållningssätt än specifika undervisningsmetoder – även om sådana också ryms. Läsaren ska lära sig att se flerspråkighet och många olika kulturer som en resurs snarare än ett problem.

– Vad gäller språket duger det inte att säga ”nu är ni i Sverige då får ni prata svenska”. Forskning visar att det bästa sättet att lära sig ett nytt språk är man får behålla och utveckla sitt modersmål samtidigt, och få läsa skolämnena till att börja med på sitt modersmål. Det här är svårt. Men det finns kunskaper om hur man kan jobba och det behöver fler ta till sig.

Eva Sundgren tycker att det borde finnas nationella riktlinjer för alla lärarutbildningar att undervisa i att möta nyanlända elever.

– En stor anledning till att sådan här litteratur behövs är att få lärarutbildningar undervisar om hur man bemöter nyanlända. Vi som har jobbat mycket med Skolverket har alla lyft den här bristen. Det borde vara obligatoriskt på alla lärarutbildningar. Och det tycker även Skolverket, men det är inte de som bestämmer det, säger hon.

En uppföljare till antologin, som ska innehålla mer konkreta klassrumstips rakt av, kommer ut nästa höst.

– Jag är väldigt förtjust i sådana texter själv, men den här första boken handlar mer om kunskap för alla hur man bäst bemöter nyanlända. Läraren kan ändra på sitt sätt att agera i klassrummet och försöka ta tillvara de här olika eleverna, men det krävs samarbete mellan skolledare, ämneslärare, modersmålslärare, studiehandledare och lärare i svenska som andraspråk.

Antologin ”Skolans möte med nyanlända” är utgiven på Liber förlag.

Kommentera