idorsvenssonuni

Idor Svensson har forskat på hur teknik kan hjälpa barn med läs- och skrivsvårigheter.

Tekniska hjälpmedel

Forskaren: Appar lika effektiva som läs- och skrivträning

Elever lär sig att läsa och skriva lika bra av att använda appar som av att träna på traditionellt vis. Men bara om de har skriv- och lässvårigheter, visar en undersökning från Linnéuniversitetet.
– Det är när det inte går längre som den assisterande tekniken kommer in, säger Idor Svensson, psykologiprofessor.

Enligt en undersökning från Linnéuniversitetet på 104 elever med läs- och skrivsvårigheter lär elever sig att skriva och läsa lika bra om de får använda assistensteknik som appar i mobiler och surfplattor som med traditionell träning. 

– Jag forskar på användandet av assisterande teknik i form av olika appar man kan använda i mobiler och surfplattor. De är till för att stödja avkodning och skrivandet och därför brukar jag använda mig av två nya begrepp som finns i vår forskning: ”Ta till sig text” och ”förmedla text”, säger Idor Svensson.

Att ta till sig text innebär att läsa eller lyssna och att förmedla betyder att antingen skriva eller tala in en text.

– Det är två nya begrepp som vi har börjat använda för att visa på att det finns alternativ om man har väldigt svårt för att lära sig skriva och läsa.

Undersökningen såg på två grupper och hur pass mycket deras språkliga kunskaper utvecklades, först efter åtta veckor och sedan efter ett år. Den ena gruppen fick lära sig genom att träna på att läsa och skriva på traditionellt vis och den andra genom att använda assistensteknik. De yngsta i undersökningen gick i årskurs fyra. Anledningen till att inte yngre än så deltog är att det är i den åldern som alternativa metoder blir aktuella.

– De tre första åren är väldigt fokuserade på att lära sig läsningens grunder och att man ska komma igång och få ett läsflyt. Man arbetar intensivt med det. I årskurs fyra ökar textmängden markant och om man börjar årskurs fyra utan att kunna läsa eller skriva speciellt bra behöver man redan där införa något som stödjer dem i detta.

Idor Svensson betonar att för att det ska finnas en transfer-effekt, eller en överförande effekt, från att använda assistensteknik till att bli bättre på att läsa och skriva krävs det att eleven redan kan avkodning, att man kan läsa en text.

– Förutsättningen är att du kan avkoda lite även om det går trögt. Om du inte kan och skulle börja vid sexårs ålder så kommer det inte att hjälpa. Det är just därför jag säger att man ska jobba med traditionell träning fram till årskurs fyra så att man har en grund.

Apparna innebär inte att eleverna inte tränar på språkliga färdigheter, de gör det bara på ett annat sätt.

– När du lyssnar på en text måste du lära dig att lyssna på samma sätt som att du måste förstå en text när du läser. Du måste koncentrera dig och lyssna dig till innehållet, och det måste man träna på. 

Det gäller även när man talar in en text, men där uppstår vissa problem. Exempelvis att det inte blir skriftspråk.

– När du talar in en text så kommer det inte bli likadant grammatiskt sett som när du skriver. Det vara problematiskt i vissa sammanhang och därför måste man lära sig att tala in en text så att det blir begripligt. Men det är inte konstigare än att barn måste lära sig skriva på ett sätt som är begripligt grammatiskt.

Idor Svensson tror inte att grammatiken är något större problem i de flesta situationer.

– Om jag ska vara ytterligare modern av mig kan jag tycka: vad är det som säger att prata in text skulle bli så mycket sämre? I exempelvis lagtexter så måste det vara väldigt grammatiskt korrekt. Men i övrigt lägger vi kanske för mycket vikt vid de grammatiska delarna och glömmer bort att det viktigaste är förståelsen. En lagtext är en grammatiskt korrekt text, men för de flesta människor obegriplig.

Tekniken har också vissa brister och personer med talsvårigheter kan ha svårt att ta hjälp av den.

– När du talar in i de här assisteringsredskapen så är de känsliga för dialekter, eller hur tydligt du talar eller om det är oväsen i bakgrunden. Det beror på hur bra uttalet är. Vissa elever har talsvårigheter och då fungerar det kanske inte, jag provade på en särskola nyligen och där blev det riktigt tydligt.

Att använda appar istället för vanlig träning är inte är för alla i dagsläget och om man inte har några läs- eller skrivsvårigheter fungerar det bättre att träna på traditionellt vis.

– Har du en elev som inte har problem med att lära sig läsa och skriva så går det lättare på det traditionella sättet i dagsläget, ingen tvekan om det. Men om man ser på de som har stora svårigheter så är detta ett fantastiskt alternativ, även om det tar längre tid än för dem utan svårigheter, säger Idor Svensson.

Kommentera