Robin Smith

”Vi har haft en sämre löneutveckling än motsvarande lärare som är anställda av Stockholms stad”, säger Robin Smith som är lärare i svenska och engelska på Viktor Rydberg gymnasium i Stockholm.

| Foto: Rydbergaren
Löner och avtal

”Arbetsgivaren spelar ut lön och arbetsmiljö mot varandra”

Friskolekoncernerna bör prioritera förbättringar av lärarnas arbetssituation framför fortsatt expansion.
Det menar Robin Smith som är lärare i svenska och engelska på Viktor Rydberg gymnasium i Stockholm.

Skolan ägs av Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor, som driver fyra gymnasieskolor och tre högstadieskolor i Stockholmsområdet. Lagom till höst­terminen öppnas ytterligare en skola, Viktor Rydbergs skola Fisksätra (F–9).

Till skillnad mot många andra friskolekoncerner är Stiftelsen Viktor Rydberg icke-vinstdrivande. Eventuellt överskott stannar i verksamheten. Trots det tjänar stiftelsens lärare i allmänhet något mindre än vad deras kommunalt anställda kollegor gör, berättar Robin Smith som sitter i LR:s förbundsstyrelse och arbetar på Viktor Rydberg gymnasium vid Odenplan i Stockholm.

– Vi har dessutom haft en sämre löneutveckling än motsvarande lärare som är anställda av Stockholms stad eller i de flesta av kommunerna runtomkring oss. Senast fick lärarna i Stockholm stad dubbelt så stor löneökning som vad vi fick.

Varför då?

– Från stiftelsens sida hänvisar man till att skolpengen inte har ökat i tillräcklig utsträckning.

Många befarar dock att ytterligare ett skäl är att stiftelsen har expanderat sin verksamhet och öppnat nya skolor, vilket har kostat pengar som måste komma någonstans ifrån.

– Friskolornas marknadsandelar ökar hela tiden. Vill man från friskolornas sida vara en positiv kraft i svenskt skolväsende måste man börja leverera konkurrenskraftiga löner och goda arbetsmiljöer.

Gör man inte det i dag?

– I dagsläget känns det ofta som att man prioriterar expansion och utökad verksamhet framför att fullt ut ta hand om de lärare och elever som man redan har.

Robin Smith lyfter, vid sidan om högre löner, fram minskad arbetsbelastning som en viktig fråga för många lärare.

– I dag är det många lärare som känner samvetsstress, att de inte har tillräckligt med tid till varje elev och möjlighet göra ett så bra jobb som de skulle vilja göra. Tyvärr tenderar arbetsgivaren att spela ut lön och arbetsmiljö mot varandra. Ska vi höja lönerna, måste verksamheten effektiviseras, brukar man säga.

– Jag tror att många friskolor behöver tänka om och prioritera resurserna annorlunda än vad som görs i dag. Till att börja med bör man se till att lärarna har en arbetsbelastning och löneutveckling som gör att män-niskor söker sig till yrket, och även väljer att stanna kvar. Därefter kan man ägna sig åt expansion. I dag försöker man i stället lösa lärarbristen med hjälp av digitaliseringslösningar och liknande, men det är bara att spä på grundproblemet.

Kommentera