bosse_0
Kommentar

”Arbetsgivarna kommer inte kunna hålla emot”

Bristen på lärare kommer göra att försöken att hålla lärarnas löner nere inte kommer att fungera i längden, menar Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson. 

Det är inte ovanligt att lärare som byter arbetsplats inom samma huvudman inte har möjlighet att få upp sin lön. Men Bo Jansson är övertygad om att detta, i takt med att bristen på lärare kommer att bli allt mer kännbar, kommer att förändras.

– Det kommer inte att fungera i längden för en arbetsgivare att hålla lönerna nere. Det gäller även grannkommuner som tillsammans försöker hålla nere löner. Jag är helt övertygad om att sådana försök kommer luckras upp. När enskilda rektorer börjar känna av att det blir svårare att hitta lärare med rätt utbildning så kommer de att bryta sådana överenskommelser. Verkligheten kommer komma ikapp de arbetsgivare som försöker hålla emot löneutvecklingen.

Hur ska man tänka som enskild lärare?

– Som lärare vill man inte byta arbetsplats för sakens skull. Och en smart arbetsgivare värnar de lärare man har, både arbetsvillkorsmässigt och lönemässigt. Men om man bestämmer sig för att ta steget och byta arbetsplats så är det oerhört viktigt att ställa krav på den nya arbetsplatsen, säger Bo Jansson.

– Det handlar om lön men även om arbetsförhållanden. Ställ frågor om hur många undervisningstimmar tjänsten innehåller, hur mycket tid som finns för planering, ingår mentorskap etcetera. Och ställ krav. På sikt vinner alla på att lärare som söker nya jobb ställer höga krav.

Kommentera