lunds_kriskommun
Arbetsmiljö

Arbetsmiljön får lärarna att fly

Förr var Lunds kommun en av landets bästa skolkommuner. I dag brottas man med lärarflykt, utbrända medarbetare och stigande sjuktal.
– Lund måste vakna. Det går inte att leva på ett gammalt varumärke, säger Fredrik Andersson, biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Lund.

För inte så många år sedan köade lärarna för att få jobb i Lunds kommun. Regionen ansågs av många vara en av Sveriges absolut mest framstående skolkommuner, men i dag ser verkligheten annorlunda ut.

I fem år har Lärarnas Riksförbund i Lund genomfört en stor arbetsmiljöenkät bland sina medlemmar, i syfte att kartlägga eventuella arbetsmiljöproblem dessa utsätts för. Enkäten har utformats efter liknande enkäter som används vid forskning kring arbetsmiljörisker.

De mest alarmartade resultaten visar att runt 70 procent uppger att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Över 80 procent uppger också att de haft besvär av stress och runt 60 procent att de upplevt sömnproblem. Runt 70 procent uppger att de funderar på att lämna läraryrket.

Lärarflykt, utbrända medarbetare och stigande sjuktal under de senaste åren bevittnar en skolkommun med växande problem för lärarna.

Fredrik Andersson är lärare och biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Lund och han varnar för att konsekvenserna kommer att bli värre om inte lärarna i Lund får mer resurser.

– Det här är något som huvudmannen borde ha tagit itu med för flera år sedan. Vi har sett under de senaste åren i Lund hur tillsvidareanställda lärare lämnar för att jobba i någon annan kommun. Det är någonting vi inte sett tidigare. Lund har ju varit en större kommun där du var glad över att få lärartjänst. Fick du en lärartjänst i Lund så stannade du till pensionen – allt annat uppfattades som vansinne, säger Fredrik Andersson.

Flera skolor i området dras med personalavhopp. Det har lett till fler elever per lärare och ökad stress. Samtidigt har kommunen gjort sig av med kringpersonal, som skolvärdinnor.

– Vi har tillsammans med LR och Lärarförbundet ett arbete för att försöka minska arbetsbelastningen och stressen. Vi har bland annat jobbat fram ett förväntans-dokument. Vi ser ju inte bara hos oss, utan även nationellt sett, en ökad sjukfrånvaro och omsättning på personalen, säger Lunds skoldirektör Mats Jönsson, som arbetar som förvaltningsansvarig för grundskola, särskola och förskola.

– Det är klart att man blir bekymrad när sjuktalen går iväg. Bakom detta gömmer sig ju ganska mycket mänskligt lidande. Inte bara för den sjukskrivna, utan för den sjukskrivnes familj och framförallt de kollegor som fortfarande står på benen och tar hand om vikarier, säger Fredrik Andersson.

Tittar man bara på Lunds gymnasieskolor och jämför med andra jämförbara kommuner så fattas det 30 miljoner kronor i gymnasieskolorna i Lund.

– Det är en stor mängd människor som vi skulle kunna anställa och hjälpa till och dela på arbetet. Sedan vet jag inte var vi skulle kunna hitta pengarna någonstans, säger Fredrik Andersson.

Mats Jönsson berättar att kommunen har jobbat mycket med förebyggande insatser. Bland annat har kommunen gjort riktade insatser till grupper som hade en ökande sjukfrånvaro, bland annat för idrotts- och slöjdlärare – och där har de nu fått ner sjukfrånvaron.

– Vi har inte lösningen på allt. Men vi jobbar långsiktigt med det, och vi tror att vi gör en del goda saker. Vi har även ökat vår beställning till företagshälsovården, där vi bland annat går på mindfulness-kurser, säger Mats Jönsson.

Skolvärlden har tidigare skrivit om missnöjet med hanteringen av lärarlönelyftet i kommunen. Lärarna själva har då varit tvungna att motivera varför de var värda högre lön när lärarlönelyftet skulle delas ut. Det bojkottades bland annat på Lerbäckskolan och till slut tilldelades bara var tredje lärare i årskurs 7–9 högre lön.

– Det läraren beskriver i den artikeln är likartat på många andra skolor i kommunen. Folk är bara ledsna, har sjukskrivit sig och varit arga. Det var ju inget som vi ville. Det har inte gjort situationen bättre direkt, säger Fredrik Andersson.

Hur ska kommunen bli en av Sveriges mest framstående skolkommuner igen?

– Det krävs kraftfulla och profilerande åtgärder. Vi har föreslagit flera åtgärder, som inte måste kosta pengar. Det rör sig om åtgärder som skulle göra god reklam för Lund som arbetsgivare – och lösa en hel del av stressproblematiken, säger Fredrik Andersson.

Lärarnas Riksförbund i Lund har presenterat en rad förslag på hur man i närtid skulle kunna komma igång med att lösa dessa problem. Några av förslagen är att man vill avskaffa rastvaktande och pedagogiska måltider som arbetsuppgifter för lärare samt upphäva mentorskap som arbetsuppgift för lärare i gymnasiet och högstadiet.

Mats Jönsson medger att samtal förs med båda facken och att de försöker hitta lösningar som de alla kan se som positiva.

– Jag tror att många av deras punkter skulle vara väldigt kostnadsdrivande, säger han.

Kommentera