Arbetsmiljöverket ger Stockholm miljon-vite

Arbetsmiljöverket ger Lärarnas Riksförbund i Stockholm rätt.Stockholms Utbildningsförvaltning måste nu minska lärarnas arbetsuppgifter – eller riskera att få böta miljonbelopp i vite.– Våra medlemmar har reagerat med stor lättnad på beskedet, säger Ragnar Sjölander, kommunordförande i Stockholm till SVT.

Ragnar Sjölander anmälde i höstas Stockholms Utbildningsförvaltning till Arbetsmiljöverket. Anledningen var den höga arbetsbelastning, med framför allt för tung administrativ börda, på lärarna i Stockholms grund och gymnasieskolor.

Nu har Arbetsmiljöverket tagit beslut – och går på Ragnar Sjölanders linje. Man ger nu Utbildningsförvaltningen i Stockholm ett föreläggande om vite på 2 000 000 kronor.

Det går vidare till förvaltningsrätten om Stockholms stad inte utför de åtgärder som Arbetsmiljöverket finner nödvändiga. Bland annat ska förvaltningen skriftligen göra klart vad som ingår i lärarnas arbetsuppgifter och se över arbetsuppgifterna – och då speciellt de administrativa – som i dag ligger på lärarna.

Arbetsmiljöverket ger också kritik för arbetsuppgifter som inte har stöd i skollagen:

”Utöver den redan höga arbetsbelastningen har nya arbetsuppgifter ålagts lärarna av Utbildningsförvaltningen, även sådana som inte direkt är lagstadgade i skollagstiftningen. Exempel på detta är det s.k. Stockholmsprovet i matematik (som inte heller föregicks av någon riskbedömning) och införandet av LPP” (Lokal pedagogisk planering, reds. anm.)

Senast 15 augusti 2013 ska Utbildningsförvaltningen ha vidtagit åtgärder – annars går ärendet vidare till förvaltningsrätten.

Ragnar Sjölander är nöjd över beslutet:

– Det är skarpt och oerhört tydligt formulerat, och i linje med vad vi anser. Nu tvingas utbildningsförvaltningen införa någon form av system för hur mycket lärarna ska hinna med inom sin arbetstid. Våra medlemmar har reagerat med stor lättnad på beskedet, säger han till SVT.

Men samtidigt är han besviken över att det tagit Utbildningsförvaltningen inte gjort något åt situationen tidigare.

– Samtidigt känner jag stor smärta över att så många lärare har behövt fara illa under tiden, eftersom utbildningsförvaltningen inte har velat göra någonting på egen hand.

Kommentera