arbetsmiljöverket Kristian Hansson

Kristian Hansson, sakkunnig inom skola och utbildning på Arbetsmiljöverket. Foto: Mostphotos/Arbetsmiljöverket

FÖRÄLDRAPÅTRYCKNINGAR

Arbetsmiljöverket: Ökat problem med påtryckningar

På Arbetsmiljöverket får man signaler om att påtryckningar utifrån växer.
– Över tid har det blivit ett ökat problem med att lärare blir utsatta för påtryckningar, säger Kristian Hansson på Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöproblemet med föräldrar som är påstridiga och pressar lärare är en fråga som förr eller senare kan komma att landa på Arbetsmiljöverkets bord.

För drygt fem år sedan, under år 2016, avslutade Arbetsmiljöverket en undersökningsinsats på området där man under tre år hade inspekterat en tredjedel av landets grund- och gymnasieskolor, bland annat för att undersöka deras arbetsmiljöarbete och arbetsbelastning.

Kristian Hansson, sakkunnig inom skola och utbildning på Arbetsmiljöverket, berättar att man inte har samlat in någon ny statistik på området sedan 2016 men att Arbetsmiljöverket har blivit kontaktat av lärarorganisationer samtidigt som samverkan med Skolverket förs kontinuerligt.

– Det vi kan se är att det över tid har blivit ett ökat problem gällande med att lärare blir utsatta för påtryckningar. Professionen är mindre skyddad av skolmiljön och mer utsatt för föräldrapåtryckningar, säger Kristian Hansson.

När Skolvärlden belyste frågan under 2016 kallade Arbetsmiljöverket det stora inflödet av pressande föräldrar för ett nytt riskområde. Anser ni fortfarande att detta är ett riskområde?

– Det skulle man mycket väl kunna säga. Om man lägger detta samman med all övrig statistik gällande lärares arbetsmiljö finns det tecken på att arbetsbelastningen är väldigt hög i relation till de resurser man har, säger han och fortsätter:

– När det gäller anmälningar kring hot och våld, som ligger inom samma område som frågan du belyser, så ser vi en tydlig negativ utveckling.

Har den utvecklingen ökat ännu mer i och med coronapandemin?

– Jag tror att det är för tidigt att svara på. Det är många andra frågor som hamnar på vårt bord nu som handlar om vaccination, oro kring smittrisker och den typen av frågor. Då blir inte de här frågorna lika synliga. Men det betyder inte att de inte finns.

Kristian Hansson påpekar att han tycker att det är viktigt att huvudmannen och rektor har koll på det här arbetsmiljöproblemet på sin skola.

– Det måste finnas ett förebyggande arbete på skolorna och man ska också veta som lärare hur man ska agera om man blir utsatt för påtryckningar. Mitt råd är att sätta upp en plan och ofta diskutera den här frågan på sin arbetsplats.

Om detta skulle vara ett ökat problem på ens arbetsplats, hur kan man konkret möta det menar du?

– Det görs genom ett förebyggande arbete och att vidta åtgärder, annars riskerar lärare att drabbas av ohälsa. Det handlar om att ha ett arbetsklimat där man kan lyfta den här typen av frågor, med sin rektor, inom lärarkollegiet och med skolans skyddsombud. Om problemen kvarstår trots att du har uppmärksammat parterna – då har man möjligheten att kontakta oss.

Kommentera