hand_klassrum_klocka
Arbetsmiljö

Arbetstidsmodell minskade extraarbetet för lärarna

På Ferlinskolan i Filipstad används en arbetstidsmodell för att undvika extraarbete för lärare. 
– För att få en rimlig arbetsbelastning är den här modellen viktig, säger rektor Gun Palmqvist.

Mer om arbetstidsmetoden:

Lärarnas Riksförbund har utvecklat en strukturerad metod till stöd för skolor där man tar ett helhetsgrepp om lärarens arbetssituation. Metoden ska bland annat ge en tydlig bild av lärares arbetsuppgifter, skapa balans mellan arbetsuppgifterna, och skapa förutsättningar för samsyn på arbetsplatsen.

Läs mer om arbetstidsmetoden här.

I SCB:s arbetsmiljöundersökning 2015 uppgav var fjärde lärare att de av hälsoskäl funderar på att gå ner i arbetstid. Orsaken till den allt mer pressade vardagen stavas fler elever, färre behöriga kollegor och en mängd extraarbete.

I samma undersökning uppgav åtta av tio grundskollärare att de har för mycket att göra, och fyra av fem grundskollärare ansåg att annat tar för mycket tid från huvudsysslan. 

När Skolvärlden granskade lärares arbetstid i februari 2018 belystes Ferlinskolan i Filipstad, en 7–9-skola med cirka 300 elever, som exempel där man fokuserat särskilt på lärares arbetstid. För drygt tre terminer sedan valde skolan att börja använda sig av en arbetstidsmodell för att inventera, värdera och tidsätta lärares arbetsuppgifter. 

Lärarna på skolan gick igenom i detalj vad man gjorde under arbetsdagen. Allt från undervisning till att plocka fram material, vattna blommor och beställa tolk listades. 

Därefter gick en mindre grupp bestående av bland annat rektor, arbetslagsledare och fackliga representanter igenom arbetsuppgifterna, tidsatte dem och tog fram schabloner för hur lång tid saker och ting borde ta.

En del av lärarnas arbetsuppgifter ströks och både lärare och skolledning var nöjda med upplägget.

– Med den här modellen får vi en tjänstefördelning som verkligen innehåller alla arbetsuppgifter. Det blir tydligt om någon har för mycket att göra och då är det upp till mig som rektor att tillsammans med den enskilde läraren bestämma vad som ska plockas bort, sa skolans rektor Gun Palmqvist till Skolvärlden då.

– Undervisningstiden är inte samma för alla. Den som har många andra arbetsuppgifter, som till exempel är ämnesansvarig, rättar nationella prov eller är med i trygghetsteamet, har mindre undervisningstid.

Under våren har systemet utvärderats för att ta reda på vad som har fungerat bra och mindre bra, samt om det finns något som behövde förändras. 

Efter utvärderingarna uppmärksammade lärarna att de tyckte att det var för lite tid avsatt till mentorsuppdraget. Årsarbetstiden för mentorskapet har därför ökat, från 35 timmar till 50 timmar.  

– Vi tycker att modellen fungerar jättebra. Nu har det blivit mer jämnt fördelat. Nu går man inte och tittar snett på varandra längre för man vet att alla har fullt upp, säger Peter Gustavsson, SO-lärare och LR-ombud på skolan.

Utvärderingarna visade framförallt att det fanns en stor nöjdhet med systemet. 

– Vi har försökt få igång det på fler skolor i kommunen. Vi hoppas att det är på gång, men vi rekommenderar att de ska sätta igång med det på alla skolor, säger Peter Gustavsson.

Rektor Gun Palmqvist tycker också att det har varit ett bra och transparent system som tar hänsyn till alla arbetsuppgifter som lärare har. 

– Det blev väldigt tydligt hur mycket tid man har till förfogande och ingen funderar över om man gör för mycket, säger hon.

Varför är det viktigt att ha ett sådant här system? 

– Det är viktigt för att man gör ju så många olika arbetsuppgifter. Undervisningen är en del, men det finns så många andra olika arbetsuppgifter och det kan variera mellan lärare. För att få en rimlig arbetsbelastning så är det här viktigt, säger Gun Palmqvist. 

Kan skolor runt om i landet bli bättre på den punkten? 

– Det tror jag att de kan. Jag tror att det är bra att titta på sin verksamhet och se vad man gör egentligen. Man får en bra uppfattning om vilka arbetsuppgifter man gör och vilka man ska göra. Lärare kanske gör onödiga arbetsuppgifter också som andra kan göra i stället. 

Kommentera