asa_beslut
Betygsättning

Åsa Fahlén: ”Måste få konsekvenser”

Det fria skolvalet bidrar till betygspressen på lärarna.
– Marknadskrafternas inverkan på skolan måste begränsas, säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén.

Hon menar att konkurrensen mellan skolor leder till ökad press på lärarna när det är dags för att sätta betyg.

– Höga betyg har blivit ett sätt att definiera en bra skola ut mot allmänheteten, vilket indirekt leder press uppåt på betygen.

– Man måste begränsa marknadskrafternas inverkan på skolan. Det finns i dag en konflikt mellan vad kunderna – ett uttryck som jag egentligen inte tycker om – efterfrågar och vad som är samhällets beställning.

Vilket innebär?

– Eleverna är kanske nöjda om de får höga betyg, bra mat i skolmatsalen och har snälla lärare medan samhället har helt andra krav på skolan, krav som dessutom är fastslagna i läroplan, kursmål och liknande. Idag används skolpengen och de stora möjligheterna att välja skola som ett påtryckningsmedel.

Hur mycket bör det fria skolvalet begränsas?

– Man bör inte kunna välja hur många gånger som helst. Rimligt vore att begränsa valen till årskurs ett, fyra, sju och gymnasiet, alltså när man byter stadier.

– Men det räcker inte. Lärarnas status måste höjas. Individuellt behöver vi bli kaxigare och bättre på att stå upp för våra beslut. När vi gör det måste vi få ordentligt stöttning av skolledningen. Och mer tid för att verkligen kunna fundera igenom betygssättningen eller diskutera en bedömning med en kollega. Det skulle dessutom öka rättssäkerheten.

Ungefär en tredjedel av lärarna uppger i LR:s och ”Uppdrag gransknings” undersökning att rektor försökt påverka deras betygssättning.

– Det är katastrof. Att sätta betyg är faktisk myndighetsutövning. Jag tycker att det måste få konsekvenser för de rektorer som ändrar betyg och använder sitt ämbete på fel sätt.

En del lärare vittnar om att rektorer straffar lärare som inte sätter ”rätt” betyg genom att inte höja deras lön.

– Det är förskräckligt. Jag har också hört att det vid lönesättning kan pratas om hur höga och låga betyg lärarna sätter. Jag hoppas dock att det är undantag.

Hur stor är pressen från föräldrar?

– Jag tror att pressen från föräldrarna framför allt gäller de högre betygen. I många kommuner har man mål om hur stor del av eleverna som ska klara godkänt. Där finns det en press om att lärarna ska sätta ett E istället för ett F.

Kommentera