Organisering

Åsa Fahlén: ”Din röst väger lika tungt som alla andras”

Åsa Fahlén

Mellan 20 januari och 15 februari pågår LR:s medlemsomröstning kring frågan om en ny facklig organisering. LR:s ordförande Åsa Fahlén uppmanar alla som får rösta att göra det.

| Foto: Peter Cederling
Medlemsomröstning
  • 20 januari till 15 februari 2022 genomförs en medlemsomröstning om en eventuell ny organisering.
  • Du som är yrkesverksam medlem och studerandemedlem i Lärarnas Riksförbund – gå in på lr.se/medlemsomröstning och rösta.
  • Här kan du läsa mer om medlemsomröstningen.
  • Här hittar du inriktningsdokument för ny organisering.
  •  För varje röst skänker Lärarnas Riksförbund en krona till ett av Unicefs ”Världens bästa lärare”-paket.

Medlemsomröstningen om lärarnas framtida organisering ger varje yrkesaktiv LR-medlem möjlighet att delta aktivt i ett historiskt fackligt vägval.
Nu uppmanar förbundsordförande Åsa Fahlén alla att utnyttja den chansen.
– Det är viktigt att medlemmarna är delaktiga i att bestämma hur framtiden ska se ut. Facket är ju inte Åsa Fahlén, facket är inte förbundsstyrelsen – det är alla medlemmar, säger hon.

Vintern och våren 2022 avgörs det om Sveriges lärare enas i ett nytt gemensamt stort fackförbund eller om dagens struktur med två separata lärarfack kvarstår – dock med skillnaden att båda nu ryms inom Saco, och i den interna konkurrensen skulle Lärarnas Riksförbund bli det mindre förbundet.

Det första avgörande steget är LR:s medlemsomröstning som pågår mellan den 20 januari och den 15 februari 2022, där samtliga 65 000 yrkes-aktiva medlemmar ombeds lägga sin röst. Formellt är resultatet av medlemsomröstningen rådgivande, inte beslutande, men Åsa Fahlén säger att förbundsstyrelsen kommer att följa utslaget.

– Det är viktigt att hela tiden ha medlemmarnas önskemål och vilja i fokus. Tror medlemmarna på det här så är vi skyldiga att lägga fram det till förbundsmötet. Skulle det inte bli så får vi hitta en annan men svårare väg framåt i det nya fackliga landskapet, säger hon.

Om mer än 50 procent av de röstande säger ja till förslaget om en ny organisering kommer förbundsstyrelsen att lägga fram en proposition till förbundsmötet med innebörden att Lärarnas Riksförbund läggs ner till fördel för en ny organisering tillsammans med Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund, som även de läggs ner. Förbundsmötet hålls i maj, och där krävs fem sjättedelars majoritet för att förslaget ska gå igenom.

Varför är det viktigt för den enskilda medlemmen att delta i omröstningen?

– Hela grunden för en förening är att varje medlem kan göra sin röst hörd. Medlemsomröstningen är inte bara rådgivande för styrelsen, utan också för förbundsmötet som fattar det avgörande beslutet. Det är inte lätt att som delegat fatta ett beslut som påverkar framtiden för alla medlemmar om man inte känner att man har en majoritet av medlemmarna i ryggen.

– Nu hoppas jag att man tar tid till att tala med sitt ombud, diskutera och väga för- och nackdelar, och sedan lägger man sin röst. Varje röst är lika mycket värd; din röst väger lika tungt som alla andras, säger Åsa Fahlén.

”Vi vill skapa någonting som är starkare än de tre förbunden är i dag”, säger Åsa Fahlén. Foto: Peter Cederling

Hon har ägnat en stor del av sin tid det senaste året till att åka landet runt och träffa lokala LR-föreningar för att höra vad de tänker om och förväntar sig av en eventuell ny organisering, och hon menar att en klar majoritet av medlemmarna hon möter har inställningen att om en ny organisering förbättrar möjligheterna att tillvarata medlemmarnas intressen så är det en bra idé.

Stödet för en ny organisering ges alltså med det ganska uppenbara villkoret att det ska leda till någonting bättre. Åsa Fahlén själv brottades med frågan innan hon landade i övertygelsen att en ny organisering är bättre för medlemmarna. Hon menar att den slutsatsen hänger ihop med insikten att valet inte står mellan någonting nytt och en fortsättning på det etablerade – det etablerade har redan förändrats.

– Det är inget internt i LR som är grunden till den här processen. Det har hänt saker utanför LR som gör att förbundsstyrelsen valt att förespråka den här lösningen. Lärarnas röst behöver bli starkare, och när Lärarförbundet har förflyttat sig både i sakfrågor och med medlemskapet i Saco blir det svårare att motivera varför vi ska vara två lärarfack.

Att det utöver sakfrågorna finns såväl känslomässiga som historiska aspekter av att man valt medlemskap i ett förbund eller ett annat är samtidigt ingenting som hon vill förminska.

– När man brinner för förbundet är det inte lätt att omfamna att lägga ner det, men i grunden är det sakfrågorna det handlar om, och det är viktigare än vad förbundet heter. Vi vill skapa någonting som är starkare än de tre förbunden är i dag och därmed få bättre möjligheter att komma åt problemen med arbetsbelastning och lönestrukturer. Man måste dock ha respekt för att folk har olika ingångar i det här, säger hon.

Arbetat med förslaget det röstas om

Styrelsen fick uppdraget av LR-kongressen i september 2020 att ta fram förslag på hur medlemmarna bäst ska vara organiserade i framtiden. Den 18 mars 2021 presenterades Andreas Mörcks utredning som skissade på en tänkbar struktur för ett nytt förbund. Sedan dess har täta kontakter med ombud och medlemmar guidat arbetet med det slutgiltiga förslag som det nu ska röstas om.

Hur Lärarnas Riksförbund skulle positionera sig i den nya fackliga omvärlden om förbundet beslutar att inte ingå i en ny organisering kan Åsa Fahlén inte uttala sig om i dag.

– Vi har fått i uppdrag att lägga förslag och vi har valt att göra det gemensamt med Lärarförbundet och Sveriges Skolledarförbund. Är det så att vi märker under våren att medlemmarna inte tror på det här, övergår uppdraget i att se på vad annat vi kan göra för att bättre tillvarata medlemmarnas intressen.

Avgår du om det blir ett nej?

– Det är inte jag som avgör om jag sitter kvar, det är förbundsmötet, men ett läge där jag fortsätter som ordförande om en fråga har avgjorts i strid med medlemmarnas vilja kan bli tufft för mig personligen, säger Åsa Fahlén.

Blir det grönt ljus för en ny organisering i medlemsomröstningen och senare även i förbundsmötet, samt att de andra två förbundens beslutande församlingar också säger ja, är planen från de olika förbundsstyrelserna att etablera en gemensam organisering från och med 1 januari 2023.

Kommentera