asa_och_old_guy1

Åsa Fahlén välkomnar mer forskning, men vill slå ett slag för den beprövade erfarenheten.

Forskning

Åsa Fahlén: Glöm inte bort de erfarna lärarna

Fler forskande lärare är ett av recepten för att höja resultaten menar regeringen – och satsar 35 miljoner kronor under 2017 och 2018.
– Bristen består i att vi inte har utvecklat samverkan mellan akademi och praktik, som till exempel inom sjukvården, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för forskning och högre utbildning.

Det ska bli lättare för lärare att forska. Samtidigt ska skolforskning flöda smidigare mellan lärosäten och klassrum. Därför satsar regeringen 15 miljoner kronor under 2017, 20 miljoner nästa år och därefter 30 miljoner kronor om året.

– Tanken är att vi ska ha forskarutbildade lärare som bedriver forskning och att fler ska kunna ta del av den forskning som finns, säger Helene Hellmark Knutsson till Skolvärlden.

Samtidigt ska fler lärare få möjlighet att forskarutbilda sig.

Därför inleds ett arbete där Uppsala universitet, Göteborgs universitet, Umeå universitet och Karlstads universitet ska starta upp och driva forskningsprojekt tillsammans med kommuner och friskolor. Samtidigt tillsätts en utredning som ska undersöka hur praktiknära forskning kan organiseras på ett långsiktigt vis.

Förebilden kommer från vården, där läkare och sjuksköterskor bedriver forskning parallellt med eller inom sitt arbete.

– Många läkare bedriver klinisk forskning samtidigt som de är praktiserande läkare. Så säkerställer vi att sjukvården bedrivs enligt den senaste forskningen. Men samverkan är inte lika stark mellan skola och akademi, säger Helene Hellmark Knutsson.

Men ett problem för vården är att personalen inte har tid att forska. Hur ska det gå för skolan, med tanke på lärarbristen?

 – Det är helt riktigt att det är så, samtidigt behöver vi kunna göra flera saker samtidigt. Vi behöver se till att fler blir lärare och att andra akademiker eller forskare kan läsa in behörighet. Och de som finns i skolan ska kunna ta ansvar för skolutvecklingen. Det är ett sätt att klara rekryteringen och utveckla undervisningen, säger Helene Hellmark Knutsson.

Åsa Fahlén, ordförande på Lärarnas Riksförbund, välkomnar forskning men slår också ett slag för den beprövade erfarenheten.

– Det är ett problem att forskningen står långt ifrån klassrummet och det är något man måste jobba med. Lärare som har jobbat under lång tid, vad är det för erfarenheter de har som vi kan ta tillvara på? Det är både ett akademiskt yrke men också ett praktiskt, säger hon.

Ett exempel är hur skolan ska tillvarata lärares erfarenheter när de går i pension.

– Det är ett akademiskt yrke men det är också hantverk. Det är oerhört synd att erfarna lärare känner sig undanskuffade och bortglömda och deras kunskap går förlorad, säger Åsa Fahlén.

Pengarna kommer dels att gå till universiteten, men också till huvudmännen så att de får möjlighet att planera och genomföra forskningsprojekt.

Kommentera