Annons
"Det måste finnas förståelse för hur det faktiskt fungerar i skolan, men som det ser ut nu upplever nog många lärare att förståelse inte finns" säger LR:s ordförande Åsa Fahlén. Bilden är ett montage. Foto: Jennifer Glans, Shutterstock.com

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Publicerad 21 januari 2021

Relaterat

Regeringens besked om att gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning på plats är oroväckande, enligt Lärarnas Riksförbund.​
– Det är någon slags parallell verklighet som jag faktiskt tror tär på lärarnas tålamod, säger ordförande Åsa Fahlén. 
 

Beslutet presenterades av utbildningsminister Anna Ekström (S) vid en pressträff på torsdagen och innebär att den nuvarande nationella rekommendationen förlängs, men ändras så att gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss närundervisning kombinerat med distansundervisning.

– Att bedriva undervisning via fjärr eller distans i stor skala och över lång tid är en ingripande åtgärd, och det har en stor betydelse för den här generationens skolgång. Det har krävts, men det är angeläget att det inte pågår i större utsträckning än nödvändigt eftersom skolan är så viktig för ungdomars lärarande, trygghet och framtid, sa Anna Ekström i samband med pressträffen.

Beskedet om Folkhälsomyndighetens coronaregler lättas upp och att gymnasieskolorna ska kunna återgå till att bedriva viss traditionell klassrumsundervisning har dock gett upphov till oro i lärarkåren. Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, beskriver beslutet som oväntat och hänvisar till att det finns ett starkt stöd bland medlemmarna att ha fortsatt fjärr- och distansundervisning när det gäller gymnasieskolan.

– Jag är förvånad och oroad. Vi har länge efterlyst att man ska titta på alla stadier för sig när man undersöker smittspridningen bland lärare och när vi nu äntligen har fått siffror så visar de ju att högstadielärare som var helt eller delvis i skolan i våras löpte dubbelt så stor risk att smittas av coronviruset, jämfört med gymnasielärare som undervisade på distans, säger hon.

Att gymnasieskolorna från och med måndag ska kunna övergå till ökad andel närundervisning innebär enligt Åsa Fahlén ökad läraroro och risk för smittspridning.

– Många är orolig för sin egen hälsa, men också för att en ökad smittspridning i slutändan kan leda till att det inte ens går att bedriva fjärr-och distansundervisning. Pandemin kommer få stora konsekvenser oavsett. Därför måste vi göra vårt bästa för att åtminstone kunna hålla igång undervisningen.

En ökad smittspridning i lärarkåren skulle få ”väldigt negativa effekter” runt om i landet. Dels skulle arbetsbelastningen på befintliga lärare öka ytterligare, dels riskerar kunskapstappet att bli ännu mer påtagligt.

– Alla vet att det är bättre att träffa eleverna i klassrummet än att möta dem via en skärm, men risken finns ju att man själv blir smittad. Vi har lärare i alla olika åldrar och vi vet att man kan bli allvarligt sjuk under lång tid. Du kan till och med avlida av det här viruset, säger hon.

Bakgrunden till att Folkhälsomyndighetens rekommendation lättas upp är att smittspridningen i samhället fortsatt är omfattande och att läget är allvarligt, men att det inte ser likadant ut överallt. Därför kommer regionernas smittskydd att få ytterligare möjlighet att avgöra vilken typ av undervisning som ska förekomma, och gymnasieskolor i kommuner med lägre smittspridning kan få bedriva viss undervisning i klassrummen.

Åsa Fahlén håller med om att det allra bäst är om undervisningen kan bedrivas i klassrummen, men poängterar samtidigt att smittspridningen inte har minskat tillräckligt.

– Jag kan ha viss förståelse för att det finns regionala skillnader och en viss lättnad hade varit en möjlig väg om man hade tittat på varje region för sig och lagt ett tydligt ansvar på regionen att fatta beslut. Men det regeringen säger är att utgångspunkten är att varje elev bör ges minst 20 procent närundervisning. Det tycker inte jag är rätt väg att gå när smittspridningen är så pass allvarligt i vissa delar av landet, säger hon.

Många lärare vittnat fortfarande om att det inte görs riskbedömningar och hur skolorna har stora problem med att anpassa arbetsmiljön och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd, berättar  Åsa Fahlén.​ Hade detta fungerat bättre hade förmodligen acceptansen för att ha mer närundervisning varit större.

Mycket av den oro som myndighetens lättnad orsakat grundar sig i att många lärare fortfarande upplever skolorna har stora problem med att anpassa arbetsmiljön och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att hålla avstånd. Hade detta fungerat bättre hade förmodligen acceptansen för att ha mer närundervisning varit större, uppger Åsa Fahlén.

– Som det ser ut nu går det inte att följa de riktlinjer som finns. Det finns inte utrymme för att glesa ut mellan bänkarna och det går inte att vädra mellan lektionerna om du har fem minuter på sig att ta sig till ett annat klassrum.

För att kunna öppna gymnasieskolorna krävs ytterligare åtgärder, till exempel måste huvudmännen genomföra noggranna riskbedömningar där de utvärdera lokaler, ser över schemaläggningen och kontrollerar ventilationen. Först därefter anser lärarfackets ordförande att beslut om att övergå till traditionell klassrumsundervisning kan fattas.

– Lärare ska, precis som alla andra, undvika kollektivtrafik och inte röra sig på stan eller gymmet. Men till sitt jobb ska de fortfarande åka och undervisa precis som vanligt. Det är någon slags parallell verklighet som jag faktiskt tror tär på lärarnas tålamod och acceptansen för de direktiv som kommer när det gäller skolan. Det måste finnas förståelse för hur det faktiskt fungerar i skolan, men som det ser ut nu upplever nog många lärare att förståelse inte finns, säger Åsa Fahlén.  

Sveriges Elevkårer välkomnar däremot beskedet, men efterfrågar att de som tar studenten i år prioriteras för klassrumsundervisning genom ökad tydlighet. 

– I strävan efter att öppna skolan helt igen är detta ett bra första steg när smittläget är fortsatt allvarligt. Eleverna är frustrerade och har efterfrågat tydliga besked och besked som sträcker sig en längre tid. Vi hoppas att huvudmännen nu lyssnar till eleverna och försöker hitta sätt att underlätta deras tillvaro, säger ordförande Josefine Fälth, i ett pressmeddelande. 

Sistaårseleverna har haft distansundervisning en tredjedel av gymnasietiden.

– Precis som att de som gick första året på gymnasiet prioriterades i höstas när undervisningen var på delvis på distans vill vi se att de som i år tar studenten prioriteras när det kommer till klassrumsundervisning. Detta är inte något som kan vänta till senare utan deras situation är akut just nu.

– Alla gymnasieelever är trötta och känner minskat hopp, men avgångseleverna gör det allra mest. Vi är oroliga för den negativa påverkan på elevernas kunskapsutveckling som det här året på distans har inneburit för dem och för deras möjligheter att testa sina kunskaper. Det handlar om deras grundläggande chanser till en gymnasieexamen och till fortsatta studier och jobb, säger Josefine Fälth.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

Vilka egenskaper vill arbetsgivarna se hos sina lärare? Här är de 15 mest efterfrågade kompetenserna.

Annons
Annons
SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Annons
Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Arbetsmiljö

Fackets larm: Lärare drabbas av näsblod och andningsproblem

Arbetsmiljö

Eskalerade hälsoproblem gör att lärarfacken vill stoppa arbetet på grundskolan. 

Fackligt

Förhandlingarna kring HÖK21: ”Måste leda till leverans”

Fackligt

Uppgifter till Skolvärlden: Parterna står långt ifrån varandra.

Trots tidigare böter: Kommunen kringgår facken igen

Ny facklig tvist om felaktig rekrytering – tre månader efter att kommunen betalade vite för ett liknande brott.

Coronaviruset

Regeringen: Håll skolorna öppna så länge det går

Corona

Risken för en tredje våg är stor, men skolorna är det sista vi ska stänga, meddelar stats-, utbildnings- och socialministern.

Så olika ser bedömningarna av smittskyddet i skolan ut

Corona

Flera regioner inför skarpare restriktioner men det ser olika ut över landet.

Efter ökad smitta – gymnasielärare uppmanas ha munskydd

Corona

Regionen skärper de lokala rekommendationerna.

Det räcker nu – sänk kraven på lärare

Debatt

Lärare som sliter, men samtidigt får höra att de ska göra mer kommer inte kunna göra ett bra jobb, skriver Daniel Henriksson.

Kommentera
Betyg

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

Nedskärningar i skolan

Kommunen går 1,7 miljarder plus – men sparar ändå miljoner på skolan

Nedskärningar

Samtidigt som kommunen tjänar hundratals miljoner varje år varnar LR för galopperande arbetsbelastning när man fortsätter skära ner på skolan.

Coronaviruset

Rasar mot sent beslut om distans: ”Lärare känner sig uppgivna”

Corona

Med en kvälls varsel fick kommunerna information om nya rekomendationerna. 

Läs- och skrivundervisning

Anna skapar läslust – med hjälp av bilderböcker

Läsning

Svenskläraren: ”Jag visar eleverna att jag älskar bilderböckerna”.

Elevhälsa

Psykologen: Så hanterar du oroliga och blyga elever

Elevhälsa

Att närma sig eleverna som inte tycks må bra i skolan.

Idrott och hälsa

Idrottslärarna ryter ifrån: ”Vi kräver förändring”

Idrott och hälsa

Ny idrottsreform: Vill ge yrkeskåren möjlighet att utvecklas.

Anna Ekström om kritiken: ”Idrott och hälsa är prioriterat”

Idrott och hälsa

Utbildningsministern om idrottslärarnas förslag på ny reform.

Fackligt

Nya ordföranden: Det här blir vårt fokus för studenterna

Fackligt

Lina Hading är vald till ny ordförande för LR Stud.

Sociala medier

Elever avlyssnade lärarrum i hemlighet: ”Väldigt allvarligt”

Appar

På Tiktok ska eleverna ha fått idéen om att spela in lärare i smyg.  

Fackligt

I pandemins spår: Tre av fyra fackförbund växer

Utbildningssektorn

Lärarnas Riksförbund har aldrig varit större när det gäller antalet yrkesverksamma medlemmar – men tappar bland studenter.

Pensionerade läraren Kaj ger läxhjälp via nätet: ”Hoppas avlasta”

Efter pensionering

Såg ett behov: ”Jag hoppas ge avlastning till lärarna”.

Arbetsmiljö

Ny undersökning: Därför ökar stressen bland lärare

Undersökning

Nya krav ska sätta stopp för den ohållbara stressen.

Coronaviruset

Nytt beslut: Lärare får munskydd – elever blir utan

Corona

Malmö stad backar – bara lärare kommer att få gratis munskydd i skolan. 

Trots lärarbrist – LR ser gärna höjda krav på studenter

Rapport

"Om behörighetskraven inte skärps är risken att det på sikt att det blir ännu mindre attraktivt att bli lärare."

Coronaviruset

Rapport: Mer närundervisning i många skolor

Corona

Många högstadie- och gymnasieskolor har mindre distansundervisning.

”Polariseringen kring samtalet om pandemin bekymrar mig”

Kommentar

”Det finns minst två problem med den här rapporteringen”, skriver Per Kornhall.

Elever håller inte avstånd – då hotas skolan med böter

Corona

"Skollagen har en trappa med ett antal disciplinära åtgärder, från tillsägelse till skriftlig varning och avstängning."

Lärare vädjar om förlängd fjärrundervisning efter sportlovet

Corona

"Det finns absolut inte utrymme för att ta in fler elever"

Skolchefen erkänner: Facken hölls utanför beslut om nedskärningar

Tvist

Skolchefen bekräftar förvaltningens brott mot kollektivavtalet – men beslutet ligger fast.

Åsa Fahlén: Nu tar vi makten över lärarprofessionens framtid

Debatt

”Lärarnas Riksförbund inrättar ett professionsråd för att bidra till att lärarkåren tar makten över sin egen verksamhet och sin egen utveckling med elevernas bästa för ögonen”, skriver Åsa Fahlén.

Kommentera

Alexander Skytte: Den gränslösa läraren

Blogg

”Linjen mellan rätt och fel är sällan rak, utan går som vågor. Jag kan bli gränslös åt bägge håll”, skriver han.

LR om miljardöverskottet: Bör användas för att stärka skolan

Corona

"Lärarna kan inte ta på sig ytterligare undervisning för att kompensera underskottet".

Munskyddsfrågan splittrar lärarkåren: ”Ska inte vara tvingade”

Corona

"Många elever behöver kunna se lärarens mimik och munrörelser för att på bästa sätt kunna delta".

Forskning

Forskaren: Därför kan serier lyfta undervisningen

Serier 

”Serier är ett utmärkt sätt att ta undervisningen till nya nivåer.”

Debatt

Replik: ”Åsa Plesner förenklar frågan om friskolor”

Debatt

”Oavsett var man står politiskt i frågan så är vi många som arbetar i fristående verksamheter”, skriver företrädare för Drottning Blanka gymnasiet.

Kommentera

”Håll er till ämnet i debatten om friskolor”

Replik

Åsa Plesner på Tankedsmedjan Balans i replik till Academediaskolans debattartikel.

Kommentera

Svaga bevis för att tre terminer är bättre än två

Forskning

"Att förkorta sommarlovet skulle kunna leda till försämrade resultat".

GRANSKNING: LÄRARLÖNER

Lärarnas skilda löner – så mycket tjänar de

Lön

Skolvärldens granskning av Sveriges lärarlöner visar stora skillnader i hur kommuner satsar på lärare och studie- och yrkesvägledare.

L-kommunalrådet: Därför ser jag elever som kunder

Kritik

”För mig är ”kund" det bästa som finns”, säger hon till Skolvärlden.

Debatt

”SD lyssnar hellre på friskolelobbyn än på kritiken från lärare”

Slutreplik

”Istället för att begrunda fakta prioriterar SD friskolelobbyns ekonomiska egenintressen”, skriver Gunilla Svantorp, (S) ordförande i utbildningsutskottet.

Kommentera

SD: När det kommer till kritan vägrar S diskutera skolförslag med oss

Replik

”När det kommer till kritan vägrar Socialdemokraterna att ens sätta sig ner vid bordet och diskutera förslag med oss.”

Kommentera
Lärarbristen

Skolor söker inte aktivt efter legitimerade lärare: ”Obehöriga är billigare”

Lärarbrist

Många skolor söker inte aktivt efter legitimerade och behöriga lärare till tjänster som innehas av obehöriga, framför allt inte under terminerna.

Forskning

Studie om kamrateffekt prisas: ”Viktig för lärarkåren”

Forskning

LR:s Pontus Bäckström belönas med Best Paper Award 2020.

BETYG OCH BEDÖMNING

IES vill införa betyg från årskurs 4 – facket: ”Vi fick inte veta”

Tidiga betyg

Internationella engelska skolan vill införa betyg från årskurs fyra. Vad lärarna tycker har ingen frågat.

Coronaviruset

Ledarskap på distans: ”Utmaning att fånga elevens intresse”

Corona

”Det är extra viktigt och utmanande att fånga elevernas intresse.”

Skola sätter in väktare – anhöriga följer inte coronareglerna

Corona

”Vårdnadshavare har struntat i reglerna.”

Kurs- och ämnesplaner

Kritik mot uppskjutna kursplaner: ”Sänder ut helt fel signaler”

Kursplaner

På grund av pandemin har regeringen beslutat att skjuta upp förändringen av grundskolans kursplaner. 

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons