LR:s ordförande Åsa Fahlén lutar sig mot skåpen i en skolkorridor.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

| Foto: Jennifer Glans
HÖK 18

Åsa Fahlén: ”Jag är jättebekymrad”

LR:s ordförande Åsa Fahlén är inte överraskad över kritiken mot HÖK 18.
– Situationen är i dag oerhört bekymmersam på många håll på grund av alla nedskärningar.

Åsa Fahlén menar att skrivningarna i avtalet om bland annat arbetsbelastning och arbetsmiljö egentligen ger ganska goda förutsättningar för att arbeta med arbetsmiljöförbättringar.

– Det har också tagits fram bra checklistor och konkreta verktyg som nog upplevs som både användbara och positiva av de flesta. Vi har dessutom tryckt hårt på att det ska ske ett konkret arbete ute på varje skola. Tyvärr omkullkastar nedskärningarna mycket av detta.

– Det har även tidigare varit tufft att komma framåt i frågor kring arbetsbelastning och arbetsmiljö. Det blir ännu tuffare i takt med att kommunerna lägger mindre pengar på skolan. Jag är jättebekymrad över vad som pågår.

Enligt avtalet mellan lärarfacken och SKL åläggs varje skola att bland annat förstärka arbetet med lärarnas arbetsbelastning.

– Problemet, i det här sammanhanget, är att SKL är en intresseorganisation. Den kan inte tvinga sina medlemmar – kommunerna – att följa avtalet.

Så oavsett vad det centrala avtalet säger kan den enskilda kommunen göra som den vill?

– Ja, och det är en av orsakerna till att vi vill ha en statlig skola. Det är inte så att vi tror att det nödvändigtvis kommer att leda till guld och gröna skogar. Men den som formulerar uppdraget får då också ge förutsättningarna. Det blir dessutom en motpart att förhandla med.

I vår börjar förhandlingarna mellan lärarfacken och de privata skolarbetsgivarnas organisationer.

– Det är en mängd olika avtal som det ska förhandlas om. Det är dessutom avtal som sinsemellan skiljer sig åt en hel del. Men generellt är löneläget sämre på den privata sidan än på den offentliga. Inom vissa avtalsområden är dock arbetsbelastningen ett ännu större problem, säger Åsa Fahlén.

– En viktig fråga som vi måste öka trycket i är möjligheterna att bedriva fackligt arbete. Det är i dag mycket svårare inom privat sektor än offentlig. Det kan till exempel vara riktigt kämpigt att vara fackligt ombud på en friskola. Ofta är förutsättningarna i form av tid dåliga, med resultatet att uppdraget blir en extra arbetsbelastning.  

Kommentera