Löner

Åsa Fahlén: Lärares erfarenhet måste synas i lönekuvertet

asa-fahlen-pengar-2022

LR:s ordförande Åsa Fahlén vill se en ny lönestruktur för lärare.

| Foto: Peter Cederling/Shutterstock

Inför höstens val går Lärarnas Riksförbund på offensiven för att skolan och lärarlönerna ska rymmas på den politiska agendan.
– Löneläget i skolan är inte okej, men det pratas inte så mycket om det bland makthavarna just nu, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Systemet med individuella lärarlöner har successivt snedvridits av en kombination av faktorer sedan 90-talet, och erfarna lärare blir lönemässigt omsprungna av nyligen examinerade. Det säger Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén, som menar att skolan behöver en ny lönestruktur.

– Den erfarenhet du får under din yrkesbana gör något med dig, du blir säkrare. Det gör att du hanterar situationer annorlunda, du gör bedömningar annorlunda, och du kan vara ett stöd till dina kollegor. Men det här blir man inte belönad för idag, säger Åsa Fahlén.

Högre ingångslöner

Hon hänvisar till exempel på när nyanställda lärare får högre lön än kollegor som har varit lärare under lång tid.

– Hur värderar en sådan arbetsgivare erfarenhet? Man ska känna att det mervärde man bidrar med premieras, säger hon.

Det hänger väl ihop med att lärarbristen driver upp ingångslönerna?

– Marknadsläget gör att ingångslönerna har stigit men erfarenheten hade förmodligen behandlats likadant ändå. Det är inte någonting som arbetsgivarna automatiskt värderar. Vi får alltid slåss för det.

Program med karriärsteg

En rimligare lönesättning skulle enligt LR ta hänsyn till såväl lärarens erfarenhet som mer subjektiva faktorer som skicklighet och ansvarsnivå, kopplat till ett professionsprogram med tydliga karriärsteg.

Åsa Fahlén befarar att både lärare och beslutsfattare riskerar att vänja sig vid ett läge där lärare har låg lön och låg status, och därför är det extra angeläget att påminna om att så inte alltid har varit fallet.

– Lärare var ett attraktivt yrke med en god löneutveckling och det är dit vi måste igen. Man har alldeles för länge tagit för givet att det finns lärare och att skolan funkar bra, och inte lyssnat på de signaler vi har uppfattat under lång tid. Man skulle börjat med detta för länge sedan, säger hon.

Kommentera