asa_fahlen

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

Replik

Åsa Fahlén: LR:s friskolekritik är tydlig

Replik. ”Att skriva en artikel med en annan aktör innebär att man inte kan få med alla de delar som man själv önskar men det kan ändå ha ett värde. Ingen ska tveka om att förbundets hållning att aktiebolag ska fasas ut från skolan ligger fast”, skriver Åsa Fahlén i en replik.

Precis som Magnus Ekblom och Göran Drougge skriver så är Academedia den största friskoleaktören som länge varit verksam inom det svenska skolsystemet. Desto viktigare är det att Lärarnas Riksförbund nu fått med sig Academedia, på att öppna upp när det gäller statlig finansiering och förändrad skolvalsmodell.

Självklart står inte Academedia för Lärarnas Riksförbunds politik i alla delar, liksom att Lärarnas Riksförbund verkligen inte kan skriva under på allt som Academedia står för. Däremot har Academedia redan skaffat sig legitimitet som en betydelsefull aktör i skolsverige. En legitimitet som knappast berörs av att vi tillsammans kan agera i frågor där vi faktiskt tycker lika.

Detsamma gäller förstås när jag skriver tillsammans med andra företagsledare som Carl Bennett. Jag varken legitimerar hans övriga åsikter eller verksamheten inom de företag där han är verksam eller för den delen när jag skriver tillsammans med LO som ju har en lönepolitik och en lojalitet med ett parti som är väsensfrämmande för Lärarnas Riksförbund. Men här kunde vi alltså tillsammans presentera förslag om att man måste börja se över skolsystemet. Det är viktigt, framförallt som signal till riksdagspartierna.

Den kritik som framförs mot Academedia och andra friskoleföretag är i stor utsträckning också min. Jag har framfört kritik mot friskoleföretagen i debattform. Däremot brukar jag inte i debattartiklar, annat än undantagsvis och när jag blivit direkt apostroferad, peka ut enskilda företag eftersom de problem Ekblom och Drougge pekar på är ungefär desamma på många friskoleföretag. Till exempel helt oacceptabelt låga löner och alldeles för många som jobbar som lärare utan att vara behöriga. I nyhetsartiklar kan det däremot bli så att ett eller flera företag pekas ut.

Lärarnas Riksförbund har kongressbeslut på att aktiebolag ska fasas ut från skolan och att eventuellt ekonomiskt överskott ska återinvesteras i skolverksamheten. Dessutom menar förbundet att skolvalssystemet behöver göras om rejält för att det ska vara hållbart utifrån andra skolpolitiska ambitioner.

Vissa hävdar att skolvalet och hela friskolereformen måste skrotas, och att förbundet ska kämpa för detta. Men förbundet är och har under lång tid varit positivt inställt till alternativ till offentligdrivna skolor, även om vi anser att aktiebolag är en olämplig form av organisation i skolvärlden och att denna därför bör fasas ut.

Att skriva en artikel med en annan aktör innebär att man inte kan få med alla de delar som man själv önskar men det kan ändå ha ett värde. I andra sammanhang är detta däremot möjligt och jag kommer att fortsätta att efter bästa förmåga föra ut förbundets politik och välkomnar också att andra lägger sin kraft och sitt engagemang på att på ett konstruktivt sätt föra ut förbundets ståndpunkter. Så ingen ska tveka om att förbundets hållning ligger fast. Staten ska finansiera skolan och skolvalssystemet måste genomgå omfattande förändringar.

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund

Kommentera