asa_fahlen_0

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund. Foto: Jennifer Glans

Organisering

Åsa Fahlén: Nej, förbunden kommer inte slås ihop

De båda lärarfacken har öppnat för en ny organisering av Sveriges lärare. Men att det skulle handla om en möjlig sammanslagning av förbunden finns inte på kartan, säger Åsa Fahlén.
– Det är långt ifrån verkligheten, säger hon.

Beskedet kom på tisdagseftermiddagen från både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

– Det vi har fattat beslut om är att lyfta frågan om en eventuell ny organisering av lärarna till kongressen, säger Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund. 

Många, däribland medier, drog slutsatsen att det handlade om en sammanslagning av fackförbunden. I en rubrik kunde man till exempel läsa att det skulle bli ett ”jätteförbund”. Så är inte fallet, enligt Åsa Fahlén. Enligt henne är det inte ens säkert att samtalen kommer att resultera i ett förslag till kongressen.

– Vi ska nu försöka jobba tillsammans med Lärarförbundet och se om vi kan hitta någonting som blir bättre. Det måste vara någonting som är vassare och bättre och som kan ge medlemmarna bättre medlemsnytta. Hittar vi det, då kommer vi att lägga ett förslag, säger hon. 

Så att det i slutändan skulle handla om en sammanslagning är inte ett möjligt scenario, som du ser det?

– Nej. En sammanslagning blir det inte. Det skulle bara bli ett större lärarförbund och jag har valt att vara med i Lärarnas Riksförbund. Hade jag velat vara med i Lärarförbundet hade jag kunnat byta, utan problem. 

Skulle det kunna handla om en ny form av paraplyorganisation, likt Saco och TCO?

– Det är naturligtvis någonting som vi måste ha med i våra diskussioner. Men just i själva centralorganisationsfrågan känner jag att det kanske inte är där vi ska börja. Vi måste ju börja på medlemsnivå och sedan se vad det betyder för centralorganisationen i framtiden. Där har ju vi sagt från styrelsens sida att det för oss är viktigt med en akademisk tillhörighet. 

Har ni fått många reaktioner sedan ni gick ut med det här? 

– Ja, men jag måste säga att nästan alla kommentarer handlar om hur kommunikationen har skett från Lärarförbundets sida, eller egentligen Lärarnas tidning, som satte en väldigt olycklig rubrik, som sedan ändrades. Det är så tråkigt när någonting framställs på ett sätt som det inte är. Då sätter man käppar i hjulet, som varken vår förbundsstyrelse eller Lärarförbundets förbundsstyrelse vill. Vi är överens om att göra ett försök att hitta någonting, men vi är långt ifrån säkra på att vi hittar någonting.

Åsa Fahlén uppmanar medlemmar som är oroliga eller som har funderingar att höra av sig till sitt kommunombud eller föreningsombud som har blivit informerade om beslutet och vad det innebär.

Under hösten kan det bli aktuellt med träffar på olika håll i landet och en medlemsundersökning där frågan lyfts.

– Vi vill ha en öppenhet om det här. Än så länge finns det dock inte så mycket att diskutera, men längre fram i arbetet kommer vi självklart att behöva samtal och diskussioner med våra medlemmar och ombud, säger Åsa Fahlén.

Kommentera