Fackligt

Åsa Fahlén om nya Sveriges Lärare: ”Jag står till förfogande 2024”

Åsa Fahlén Johanna Jaara Åstrand

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, och Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet.

| Foto: Patrick Miller

LR:s ordförande Åsa Fahlén kommer dela på ledarskapet med Johanna Jaara Åstrand fram till maj 2024.
Men hon ser långsiktigt på sitt engagemang i Sveriges Lärare.
– Jag vill redan nu vara tydlig med att jag står till förfogande för att leda förbundet även efter den första ordinarie kongressen i maj 2024, säger Åsa Fahlén.

Åsa Fahlén berättar för Skolvärlden om hur tankarna går inför framtiden:

– Jag tror verkligen på Sveriges Lärare och är övertygad om att det nya kommer bli väldigt bra. Jag vill dra mitt strå till stacken även i framtiden och göra vad jag kan. Det vill jag säga till medlemmarna med en gång, vill ni ha mig så finns jag här.

Olika kulturer ska smälta samman

Men det kommer vara en lång övergångsperiod innan Sveriges Lärare har sin första kongress i maj 2024 och väljer ny förbundsordförande.

– Det kommer få ta sin tid. Vi har ett stort arbete att göra lokalt, regionalt och nationellt. Det är olika kulturer som ska smälta samman och det är viktigt att medlemmarna kan identifiera sig med Sveriges Lärare, säger Åsa Fahlén.

Hon kommer vara ordförande för Lärarnas Riksförbund som finns kvar året ut. Samma sak gäller för Lärarförbundet och Johanna Jaara Åstrand.

Så här ser uppdelningen ut

Den 1 januari 2023 bildas fackförbunden Sveriges Lärare och Sveriges Skolledare samt föreningen Facken inom utbildning, som ska fungera som en brygga mellan förbunden.

Men från och med nu – parallellt med sina ordinarie ordförandeuppdrag – kommer Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand dela på ledarskapet under en övergångsperiod.

Uppdelningen kommer se ut så här:

1 juni 2022 till 1 augusti 2023:

  • Johanna Jaara Åstrand är ordförande för etableringen av Sveriges Lärare.
  • Andreas Mörck (Lärarnas Riksförbund) är kanslichef för etableringen av Sveriges Lärare.
  • Åsa Fahlén är ordförande för etableringen av Facken inom utbildning.
  • Lena Durfors (Lärarförbundet) är verksamhetschef för etableringen av Facken inom utbildning.

1 augusti 2023 till kongressen i maj 2024:

  • Åsa Fahlén är ordförande för etableringen av Sveriges Lärare.
  • Lena Durfors är kanslichef för etableringen av Sveriges Lärare.
  • Johanna Jaara Åstrand är ordförande för etableringen av Facken inom utbildning.
  • Andreas Mörck är verksamhetschef för etableringen av Facken inom utbildning.
Kommentera