asa_fahlen_4
Foto: Jennifer Glans
Skolsystemet

Åsa Fahlén om utredningen: ”En riktigt fin julklapp”

Regeringen tillsätter en utredning om att förstatliga skolan. Förslaget beskrivs som ”en riktigt fin julklapp” av Lärarnas Riksförbund. 
– Det känns riktigt bra att det arbete som förbundet har gjort under så många år faktiskt har lett fram till det här, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

I november 1989 gick 10 000 lärare i Storstockholm och Mälardalen ut i strejk och demonstration, med Lärarnas riksförbund i spetsen. Anledningen var Socialdemokraternas och Vänsterpartiet kommunisternas, nuvarande Vänsterpartiet, beslut att kommunalisera det svenska skolväsendet.

Kritiken har varit konstant sedan dess. Fackförbundet vill att staten ska ta ett betydligt större ansvar för skolan, och kanske får de nu, 31 år senare, gehör. Under gårdagen kom nämligen beskedet att regeringen och samarbetspartierna tillsätter en utredning om hur ett förstatligande av skolan.

– För Lärarnas Riksförbund är det här en riktigt fin julklapp. Vi har kämpat och slagits för den här frågan i hur många år som helst så det här är lite av en högtidlig dag faktiskt. Samtidigt som det skapas en anspänning eftersom det är nu som den här frågan förmodligen kommer att avgöras, säger Åsa Fahlén, ordförande för LR. 

Mycket av det som fackförbundet varnade för när skolan blev kommunal 1989 har tyvärr besannats över tid, påpekar Åsa Fahlén och hänvisar till försämrad undervisningskvalitet och sämre villkor.

– Farhågorna om att skolans likvärdighet skulle bli sämre, elevernas kunskaper urholkas och lärarnas status sänkas är precis det vi ser. Det största problemet i dag är ju arbetsmiljön och att läraryrket inte är tillräckligt attraktivt längre, säger hon.

Enligt Åsa Fahlén hade den aktuella utredningen förmodligen inte blivit av om det inte hade varit för LR:s mångåriga kamp för ett förstatligande.

– Det är klart att vi inte tror att alla problem kommer att lösas som genom ett trollslag bara för att staten tar över, men det viktiga är att vi då skulle få möjligheter att på ett mycket mer nationellt och likvärdigt sätt ta tag i de problem som finns.

Att staten formulerar styrdokumenten medan kommunerna ger förutsättningarna är inte en hållbar situation, enligt Åsa Fahlén. Dels ökar risken för att parterna skyller på varandra, dels får både lärare och rektorer ofta förhålla sig till motstridiga budskap.

– Dessutom ser vi att skolorna ges väldigt olika förutsättningar beroende på var i landet de är belägna. Kommunerna har förutom olika ekonomiska förutsättningar även olika ambitioner när det gäller skolan. 

För att ha möjlighet att göra kvalitets- och arbetsmiljöförbättringar anser fackförbundet att det krävs omfattande förändringar, varav ett statligt huvudmannaskap för skolan skulle vara ett stort steg i rätt riktning.

– Staten behöver ta ansvar på flera olika områden. Man kan inte plocka några enstaka bitar för att lösa alla problem, utan vi tror snarare att man behöver se det som ett puzzel som kräver olika åtgärder. Staten behöver ta ansvar både för finansiering, organisering och dimensionering, säger Åsa Fahlén

Kommentera