Politik

Åsa Fahlén: ”Politiker kan inte ducka för skolfrågor längre”

Åsa Fahlén, kaxig, tegel, 2000 px

Läraras Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén anar förändringar i de politiska partiernas inställning till den marknadsutsatta skolan.

| Foto: Magnus Glans

Efter Centerpartiets interna duster om friskolesystemet konstaterar LR:s förbundsordförande att skolan står högt på partiernas agendor inför valet nästa år – och att fler åsikter inom partierna börjar höras.
– Det går inte att ducka i skolfrågan längre, något som alldeles för många partier har gjort hittills, säger hon.

Det blev i slutändan ingen förändring i Centerpartiets positiva inställning till vinstuttag ur skolan, men bara det faktum att det var en av de längsta och intensivaste debatterna på partiets stämma den gångna helgen ser Åsa Fahlén som tecken på att den skolpolitiska kartan kan komma att ritas om framöver.

– Det markerar en förändring i Centerpartiet, att skolfrågan är viktigare för dem och att fler i partiet ser att systemet vi har nu inte fungerar.

Lärarnas Riksförbunds kongress har beslutat att förbundet ska jobba för att få bort vinstuttag i skolan, och man har tillsatt en utredning som undersöker hur aktiebolag kan fasas ut ur systemet. Enligt Åsa Fahlén handlar det inte om vänster- eller högerpolitik, utan om fackliga hänsyn.

– Systemet påverkar i grund och botten våra medlemmars arbetsvillkor. Det är inte så att det finns några stora vinstmarginaler för många av de små skolorna, men i samband med andra mekanismer blir vinst problematiskt. Det skapar incitament för att prioritera en viss typ av elevunderlag, det påverkar andelen behöriga lärare och så vidare. Det leder till att lärares möjlighet att utföra sitt arbete försvåras av systemet vi har.

Hon säger dessutom att systemet bidrar till en minskande likvärdighet mellan skolor.

– När vi ser hur likvärdigheten minskar och lärare får svårare att utföra sitt demokratiska uppdrag blir det problematiskt. Så det handlar både om arbetsvillkoren och om att det inte rimmar med vårt uppdrag, säger Åsa Fahlén.

När det kommer till de politiska partiernas hållning i frågan menar hon att man kan ana en röd tråd: Den yngre generation som själva gått i skolan i det nuvarande systemet är mer kritisk än den äldre generation som införde och vurmar för det.

–  Generellt är det ju så att politiker i 40–50-årsåldern inte har gått i skolan med det här marknadssystemet, men de yngre har det. De har sett hur det fungerar – eller rättare sagt inte fungerar. I centern är det bland annat ungdomsförbundet som driver på den här frågan i en ny riktning, säger hon.

Kommentera