asa fahlen kaxig

– Turordningsreglerna är en ickefråga, säger Åsa Fahlén.

| Foto: Magnus Glans
Avtalsrörelsen

Åsa Fahlén: ”Ska SKL vara huvudman får de skärpa sig”

LR:s ordförande Åsa Fahlén hoppas pratet om SKL:s turordningsregler är ett avslutat kapitel i avtalsförhandlingarna.
– Nu vill vi prata om det som är viktigt: Arbetsmiljön, arbetsbelastningen och lönerna, säger hon.

Lärarnas krav
  • Minskad arbetsbelastning. Säkra tillräcklig tid för långsiktig planering, för- och efterarbete, uppföljning och utveckling, enskilt och i kollegiet.
  • Konkret arbetsmiljöarbete. Insatser behöver göras på varje enskild skola, med analys och åtgärder.
  • Löneökningar i ett livslöneperspektiv. Löneuppvärderingen måste fortsätta och förstärkas så att lärarnas löner ökar mer.
  • Bort med omotiverade löneskillnader. Konkreta åtgärder måste till för att hantera de negativa konsekvenserna av de nödvändiga statliga lönesatsningarna.
  • Bra löneutveckling utan att byta jobb. Idag är byte av arbete eller arbetsplats ofta den enda möjligheten att åstadkomma en reell löneutveckling. Det drabbar eleverna.
  • Kvalitet före kvantitet. Behöriga och legitimerade lärares kompetens måste användas och värderas på rätt sätt.
  • Bättre kompetens- och karriärutveckling. Ett nationellt fastställt professionsprogram för alla lärare måste införas.

Lärarnas avtalsförhandlingar har gått månader över tiden utan att parterna ens har börjat prata om saker som lön. Orsaken: Sveriges kommuner och landstings (SKL) önskan att lärarkåren ska omfattas av samma turordningsregler som andra kommunalanställda – något som lärarfacken menar är helt uteslutet.

– Ska SKL vara huvudman för skolan så får de baske mig skärpa till sig. Man måste ha förståelse och respekt för den verksamhet man driver, säger Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbunds (LR) ordförande.

Medlarna som kallades in i maj månad för att lösa förhandlingsknutarna gav parterna i läxa att gemensamt analysera vad de juridiska och praktiska konsekvenserna av SKL:s förslag skulle bli. Nu är det arbetet gjort, och resultatet är redovisat för medlarna. Åsa Fahlén hoppas att SKL därmed fått en bättre förståelse för varför turordningsreglerna inte är lämpliga i skolan.

– Alla som jobbar på plats i skolan vet att beroende på hur tjänstefördelningen ser ut kan nästan vilken lärare som helst göras övertalig. Jag tror inte att SKL hade förstått det tidigare. Deras förslag skulle innebära att behöriga och erfarna lärare riskerar att bli av med jobbet. Förhoppningen är att de nu förstår att de här reglerna inte fungerar, och att vi kan gå vidare, säger hon.

Hon vet att många lärare och studie- och yrkesvägledare är otåliga och undrar varför det inte händer någonting med avtalsförhandlingarna. En frustration som hon delar.

– Det är frustrerande att vi sitter här i september och vi har inte ens börjat prata om lön. Jag kan inte komma med något besked till våra medlemmar. Men det är jätteviktigt med det här fortsatta engagemanget från lärarna. Jag upplever att det finns större förståelse för frågorna vi vill driva nu än det gjorde för några år sedan.

Nästa steg är att medlarna kommer med ett förslag om hur förhandlingarna går vidare.

– Det viktigaste är att det händer någonting konkret med arbetsbelastningen ute på varje skola, och man behöver känna som lärare att man får en schysst lön för det arbete man gör. Det är alldeles för många lärare och studie- och yrkesvägledare som inte gör det idag, säger Åsa Fahlén.

Kommentera