asa_wikforss

Åsa Wikforss. Foto: C Sturmark/Shutterstock

Filosofi

Åsa Wikforss om kampen mot ”Fake news”: Lärare har en viktig roll

Filosofiprofessorn och författaren Åsa Wikforss bok ”Alternativ fakta” ska delas ut till alla som läser tredje året på gymnasiet. Med den kommer en lärarhandledning.
– Lärare vet att de har en väldigt viktig roll i att rusta eleverna mot desinformation, säger hon.

Så kan skolor beställa boken

I boken undersöker Åsa Wikforss vad kunskap är, varför vi är så sårbara när det gäller desinformation och vilka psykologiska mekanismer som ligger bakom kunskapsmotstånd. Hur kan vi bli bättre på kritiskt tänkande? Vilken roll spelar medierna och vad kan skolan göra?

  • Gymnasieskolor kan beställa boken på www.alternativafakta.nu.
  • Rektorer och lärare får beställa ett exemplar vardera till alla elever i tredje årskursen.
  • Det kommer också att finnas en gratis lärarhandledning att ladda ner.
  • Böckerna kommer att skickas ut till gymnasieskolor under början av 2020.
  • Sista dag för att beställa är den 24 januari 2020.

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet och träder snart in som ledamot i Svenska akademien. Hon hoppas att hennes bok ”Alternativa fakta”, som kom ut 2017, ska motverka ett växande kunskapsmotstånd och att den ska hjälpa eleverna att reflektera över vad som är sant och inte.

– Går man i trean på gymnasiet så ska man rösta. Man ska ut i världen och behöver vara rustad mot desinformation och olika typer av utnyttjanden av de sårbarheter som vi har som människor, propaganda av olika slag, säger Åsa Wikforss.

Hon ser det också som ett sätt att få fler att läsa filosofi.

– Förr var det betydligt fler elever som läste filosofi på gymnasiet. När jag gick i skolan var det obligatoriskt på många gymnasieprogram. Jag tycker att det är en väldigt olycklig utveckling, för jag tror naturligtvis på filosofins stora betydelse för att man ska få välfungerande demokratiska medborgare.

Hon poängterar att lärarna har en viktig roll när det kommer till att motverka kunskapsmotstånd och desinformation.

– Men samtidigt är inte det här någonting som lärarna själva är experter på än. Det är ingenting man har fått lära sig på lärarutbildningen för det är hyfsat nya problem som vi står inför, säger hon.

Åsa Wikforss säger att frågorna går att ta upp i många ämnen, som till exempel samhällskunskap, historia och svenska.

– En lärare som är påhittig och har den här boken tillsammans med lärarhandledningen kan göra mycket. Man kan också göra undervisningen intressant och spännande genom att plocka saker från nätet, som man vet är desinformation, och visa hur propagandamakarna jobbar. Hur de utnyttjar våra känslor, får oss att tvivla och få en skev bild av verkligheten, säger hon.

Finns det ett kunskapsmotstånd i skolan?

– Jag tänker mig att ungdomar i skolan fortfarande är ganska öppna och att det går att göra en insats där. Man vet ju till exempel när det gäller klimatförnekare att det tenderar att vara äldre män. Där finns inte samma öppenhet. De unga är så medvetna om de här frågorna, men det finns ju annan propaganda som kan spridas till dem.

Bakom satsningen att dela ut boken till gymnasieelever står bland andra Björn Ulvaeus och Sven Hagströmer, grundare av förlaget Fri Tanke.

– De stöttar det här ekonomiskt. Det är klart att det är en stor grej att dela ut så många böcker gratis. De är också oroade, säger Åsa Wikforss.

Björn Ulvaeus hoppas att ”Alternativa fakta” kan hjälpa ungdomar och lärare att bättre förstå de krafter som försöker påverka vår världsbild.

– Åsa Wikforss är en viktig folkbildare i samtiden som alla borde läsa. När vi grundade Fri Tanke gjorde vi det för att ge ut böcker som fördjupar förståelsen av vår omvärld. Och för den som vill förstå de mekanismer som styr vår värld idag är Åsas bok ”Alternativa fakta” obligatorisk läsning, säger Björn Ulvaeus.

Kommentera