mikrofon
Talrädsla

Fokus på elever med talrädsla

Talrädsla är en av de vanligaste förekommande rädslorna i samhället och den börjar oftast i tonåren. Gymnasieläraren Daniel Sandin startade en retorikkurs med fokus på talrädsla.

Fem tips för att överkomma talrädsla
  • Var lyhörd för elevernas upplevelser. Dessa stämmer inte alltid med lärarens.
  • Låt eleverna öva tillsammans med andra som känner på liknande sätt.
  • Låt inte eleverna slippa undan, utan låt dem prestera under trygga former på sin nivå.
  • Utmana eleverna på sin nivå.  Hellre många små steg, än några få stora.
  • Ta initiativ till ett systematiskt arbete på skolan för att hjälpa denna grupp elever.

Benen skakar, rösten darrar och handsvetten forsar. Trots att talrädsla är så vanligt råder det brist på kunskap om hur problemen kan hjälpas.

– Det är ett allmänt problem som alla lärare på högstadie- och gymnasielärare känner till. Trots att problematiken är välkänd finns det lite kunskap i skolan om hur man faktiskt hanterar talrädsla, säger Daniel Sandin, gymnasielärare på Katedralskolan i Lund.

Det finns en hel del forskning om talrädsla och social fobi, men enligt Daniel Sandin har denna kunskap inte fått fäste skolan. Han menar på att talrädsla och sociala fobier är något som ofta tar fart i tonåren.

Per Carlbring, professor och specialist i klinisk psykologi på Stockholms universitet, bekräftar att talrädsla och social fobi ofta börjar i puberteten.

– Tonåringar kan tänkas vilja undvika situationer där en kan verka avvikande, på grund av den upplevda risken att andra ska tänka negativt om en själv.

Talrädsla kan vara ett tecken på begynnande specifik social fobi.

– Skillnaden mellan vanlig nervositet och social fobi är en glidande skala. Generellt börjar det bli ett problem när en individ lider mycket inför eller under en talsituation, eller helt undviker sådana genom att exempelvis sjukanmäla sig, säger Per Carlbring.

Både Daniel S

Daniel Sandin
Daniel Sandin

andin och Per Carlbring menar att det är viktigt med en trygg och stöttande atmosfär för elever som vill överkomma talrädsla.

På Katedralskolan såg Daniel Sandin problemen och bestämde sig för att göra något åt saken. Med stöd från skolan inrättade han en retorikkurs som inriktade sig mer på att komma över talrädsla.

– Det är en vanlig, ovanlig retorikkurs. De läser ett helt år precis som den ”vanliga” retorikkursen, men jag anpassar den efter vad som krävs för att komma till rätta med problematiken, säger Daniel Sandin.

Just att kursen är en valbar kurs som ger gymnasiepoäng, till skillnad mot exempelvis stödundervisning, menar han kan fungera som en morot för att motivera elever som annars kanske undvikit problemet.

Daniel Sandin uppskattar att samtliga elever, snart 80 stycken, som genomgått kursen har upplevt en förbättring. Utöver den förbättrade retoriska skickligheten är det de självupplevda känslorna hos eleverna, att de faktiskt kan känna att det är roligt att tala, som Daniel Sandin värdesätter mest.

Nu hoppas han att skolor ska få upp ögonen för hur de kan hjälpa elever som upplever problem med att tala inför människor.

Kommentera