klassrum-elever-712
Undersökning

Attention: Behövs ett kunskapslyft

Bristande stöd från skolan påverkar mest, menar varannan förälder till barn med neuropsykiatrisk diagnos.
– Om inte skolan kan hjälpa till blir det svårt att få motivationen att gå dit, säger Anna Norrman på Attention.

En ny undersökning från riksförbundet Attention, i samarbete med försäkringsbolaget Trygg-Hansa, visar att 72 procent av föräldrar till barn med neuropsykiatriska diagnoser (NPF) tycker att det är svårt eller omöjligt att veta var de kan få hjälp och stöd. 50 procent upplevde att bristande stöd från skolan är det som påverkar deras barn mest. Attention gjorde nyligen en annan undersökning där 1000 elever tillfrågades om de längtade efter att komma tillbaka till skolan efter lovet och siffrorna var tydliga. De elever som ansåg att de fick bra stöd tyckte att det gick bra i skolan och längtade tillbaka, medan de som inte fick något stöd inte ville sätta sig i skolbänken igen.

– Om inte skolan kan hjälpa till blir det svårt att få motivationen till att gå dit, det är ju inte konstigt. Vad finns det för mening att gå till skolan om man inte får hjälp? berättar Anna Norrman, kanslichef på Attention.

Hon menar att skolan behöver genomgå ett kunskapslyft när det gäller NPF diagnoser och att det saknas kunskap ute i skolorna om hur barnen fungerar, vad de behöver för stöd och hur man upptäcker problemen. Många flickor och de pojkar som inte är utåtagerande upptäcks inte. De sitter tysta och klarar inte skolans mål, men ingen slår larm.

– Lärarna har fullt upp med de andra barnen. Men alla förtjänar en bra skolgång. Det finns enkla pedagogiska råd om till exempel ADHD i studiemiljöer. Man kan sätta barnet längst fram, ge dem brusreducerande hörlurar eller ge eleven en dator så att de inte behöver skriva för hand så att de halkar efter på grund av det.

Andra knep för att hjälpa barn med kognitiva svårigheter som bland annat Källbrinksskolan arbetat med är att alla ämnen har sin egen färgkod. Ämnet har till exempel färgen röd och då vet eleven att de ska ha den röda boken med sig till lektionen eftersom deras schema också är färgkodat. Detta ger också en positiv effekt på de andra barnen.

I helhet görs för lite för att underlätta för familjer med NPF diagnoser. Utvecklingen går dessutom för sakta, vilket är beklagligt med tanke på att det gäller så många unga människor med ett långt liv framför sig.

– Vårt syfte är att synliggöra den här gruppen och berätta hur de upplever det här. Det handlar om att samhället ska visa acceptans för de här funktionsnedsättningarna med att anpassa så att de får det lättare att leva. Skolan är otroligt viktiga aktörer i detta eftersom du inte kan välja om du vill gå i skolan. Det är viktigt att gruppen själv får komma till tals, säger Anna Norrman.

Kommentera