Anton Klinteberg källkritik

Anton Klinteberg, storebror till avlidna Elin i Höör, och hans familj vill få stopp på rykten och felaktigheter som sprids i sociala medier och hoppas att Sara Bruuns lektionsupplägg om källkritik kan bidra till det.

| Foto: Källkritikbyrån och privat
Källkritik

Avlidna Elins familj: Därför vill vi dela lektionsupplägget om källkritik

”Önskar att så många elever som möjligt får lära sig att granska källor”

Hej lärare och elever,

Jag heter Anton och jag är storebror till Elin som hittades avliden i skånska Höör. Denna händelse har resulterat i många spekulationer i sociala medier. Det är väldigt viktigt att vara källkritisk för att inte dras med i allt det som skrivs. Som anhörig till Elin vill jag att fler människor ska få en ökad förståelse för vilka källor man ska lita på och att man ska granska de källor man läser.

Jag såg Sara Bruuns ursprungliga blogginlägg och lektionsupplägg kopplat till mordet i Höör. Då jag önskar att så många elever som möjligt ska ges möjlighet att genomföra denna uppgift kontaktade jag Sara och vi kom överens om att publicera uppgiften i Skolvärlden.

Jag hoppas att uppgiften leder till diskussion, en ökad medvetenhet kring att granska källor man tar del av och att man förstår vad som händer när man skriver saker på nätet som inte är sant.

/ Anton

Vikten av källkritik – Sara Bruuns undervisningstips

Som ni säkert redan vet har den flicka som varit försvunnen i Höör hittats död. (Källa: SVT Nyheter)

Vi tänker på dig och din familj.

Det som är mycket viktigt vid sådana här händelser är att vara källkritisk och inte dras med i de hatdrev och spekulationer som ofta startar i sociala medier. Jag förstår att du tänker både det ena och andra om gärningsmannen, och jag försvarar absolut inte hans handling, men både brottsoffer och gärningsman har anhöriga som kan läsa allt som skrivs. Låt bli att dras med. Du är aldrig anonym på internet så tänk på vad du skriver. Visa respekt.

För att bättre förstå vad som händer i sociala medier när du klickar på “gilla”, delar och skickar vidare ett inlägg ska vi först gå till Källkritikbyrån (tidigare Viralgranskaren) och titta på en film: Källkritik på nätet viktigare än någonsin (2016):

Vi ska nu titta närmare på en del svåra begrepp som förekommit i rapporteringen runt händelsen:

 • anhållen:
 • sannolika skäl:
 • förundersökning:
 • människorov:
 • advokat:
 • åklagare:
 • rubricering:
 • gärningsman:
 • vittne:
 • utredningen är i sin linda:
 • yppandeförbud:
 • tagit av daga:
 • bragts om livet:
 • bakom stängda/lyckta dörrar:

1. Diskutera orden i par.

Vet ni vad orden betyder? Kan du förklara ordet för någon som inte kan ordet?

2. Vi skriver på tavlan och hjälps åt att ta reda på bra förklaringar till orden som barn och ungdomar enkelt förstår.

Här hittar du  begreppen förklarade i Quizlet.

3.  Varifrån får ni ungdomar er information när något händer?

Vilka källor kan antas vara trovärdiga det vill säga kan man lita på har en sanningsenlig beskrivning av det som hänt? Vi samlar tips på olika källor på tavlan. (Tips till dig som lärare: svt, tv4, DN, SVD, Samnytt.se, Expressen, Aftonbladet, Nyatider.se, Flashback, Snapchat etc)

4. Vi hjälps åt att granska källorna i grupper om tre.

Ta reda på:

Hur rapporterar källan om händelsen?

 • När?
 • Var?
 • Hur?

5. Vilket slags språk, bilder och filmer använder källan?

Rapporterar källan ”rakt upp och ner” utan att lägga in känslor?

Rapporterar källan med många adjektiv och försöker ”försöker bygga upp en stämning”?

6. Lägg in era uppgifter i ett venndiagram.
(Kan göras på tavlan, lösblad eller i tex Jamboard på datorn)

I den vänstra cirkeln skriver ni in de källor som ni bedömer vara sanningsenliga och ger exempel på varför.

I den högra cirkeln skriver ni in de källor som ni inte bedömer vara trovärdiga och ger exempel på varför.

I mitten ger ni exempel på källor som ni bedömer vara både och.

Ett klassiskt venndiagram.

7. Sammanfattning.

Låt eleverna berätta vad de kommit fram till. Ha gärna ett eget Venn-diagram på tavlan och sammanställ elevernas tankar.

Diskutera och försök komma överens om vilka källor ni i klassen anser vara trovärdiga, var ni behöver vara vaksamma och vilka ni inte ska lita på alls.

8. Ställ enskild, anonym fråga till eleverna:

(Ställ frågor i Classroom som bara läraren ser eller låt eleven skriva på lösblad. Viktigt är att eleven ska känna sig trygg och våga skriva, därför gör jag detta som enskild fråga i Classroom)

 • Har du lärt dig något idag som du inte visste innan?
 • Vad har du lärt dig om hur du behöver tänka kring att vara källkritisk?
 • Har du några andra frågor runt händelsen som du inte vill ställa i helklass? Om ja, skriv din fråga här.
 • Vet du till vem och vart du ska vända dig om du behöver prata med någon vuxen?

Ta hand om er!

//Sara Bruun

Kommentera