csn

Joar Forssell, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet.

Debatt

Avskrivna CSN-lån löser inte skolans problem

Debatt. Joar Forssell, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet, svarar på förslaget om att skriva av CSN-lånen för lärarstudenter. ”Höj lönerna i stället”, skriver han.

Lärarnas Riksförbunds studerandeförening uttalade sig i veckan i Skolvärlden om att fler skulle välja att studera till och jobba som lärare om studieskulden skrivs av efter avslutad utbildning. Det förvånar kanske ingen att lärarstudenter gärna ser att lärares studiesskulder skrivs av. Men det är inte en särskilt bra idé för att lösa lärarbristen.

Söktrycket på utbildningar som lärarprogrammet behöver öka – men avskrivna lån är inte svaret. Förslaget riskerar, i motsats till vad de tror, att göra situationen på skolor ännu sämre genom att sänka kvaliteten i lärarutbildningen.

Att minska studentens kostnad för lärarutbildningen genom avskrivna lån, i stället för att göra yrket i sig mer attraktivt, riskerar att leda till att fler men inte bättre lämpade studenter söker till lärarprogrammet.

Studenter accepterar att inkomsten under studietiden är låg och att de behöver ta lån därför att framtiden förväntas bli bättre. En högskoleutbildning som leder till stimulerande arbete, högre lön eller bättre villkor blir attraktiv och gör att man vågar ta studielån och vidareutbilda sig. Det är inte lånens storlek utan den framtida förmågan att betala tillbaka som är avgörande.

Höj lärarlönerna

Att det behövs fler lärare, både nya som utbildas och gamla som kommer tillbaka, är nog de flesta överens om. Skiljelinjen mellan oss och LR:s studerandeförening ligger i stället i att vi menar att den utbildningen sen måste löna sig. Det är därför vi förespråkar fler karriärvägar och bättre löneutveckling för lärare.

Lärarstudenternas förslag att göra själva studierna, snarare än efterkommande karriär, mer lockande är att göra studenterna en björntjänst. Utbildningstiden är kort jämfört med ett helt arbetsliv.

Avskrivna studielån, i praktiken helt gratis högskoleutbildning, riskerar att lura studenter att välja utbildning inte efter vad den leder till utan efter vad som funkar just nu. Valet riskerar att bli mer kortsiktigt. Ungefär som när vissa gymnasieskolor lockar elever med Ipads i stället för att ha hög utbildningskvalitet. Vad hindrar då en examinerad lärare med avskrivna skulder och som valt sin utbildning inte på grund av yrket utan på grund av den låga kostnaden att inte bara hoppa av yrkesbanan och söka sig till andra jobb? Förslaget är dyrt och riskerar dessutom att leda till mycket små resultat.

Finansieringen av lärarstudenternas förslag har dessutom uppenbara jämlikhetsproblem. Varför ska unga vuxna som skrapar ihop löner från tre deltidsjobb finansiera ett lån för de personer som vill skaffa sig högre utbildningar? Lärarstudenternas förslag innebär en omfördelning från socioekonomiskt utsatta människor till relativt privilegierade högskolestudenter.

Utbildning måste löna sig

Sverige är det OECD-land där utbildning lönar sig minst. Lösningen är dock inte att göra utbildning billigare utan att göra arbete och utbildning mer lönsamt. Poängen med högre utbildning är att den är en investering. Du tar lån för att sedan kunna få ett högavlönat arbete där du kan betala av dina skulder. Den politiska prioriteringen måste därför vara att sänka skatterna på arbete och skapa en större lönespridning genom fler möjligheter till karriär och genom att premiera duktiga lärare. Då kanske dessutom fler lärarutbildade återvänder till yrket. Fler karriärvägar, lägre marginalskatter och mer attraktiv arbetsmiljö är möjligt. Utan att låta arbetarklassen betala.

Joar Forssell, förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet

Kommentera