Friskolor

Avslag för Barbara Bergströms anmälan mot SVT

Barbara Bergström faksimil

Internationella engelska skolans grundare Barbara Bergström anmälde ”Svenska nyheters” programledare Kristoffer Appelquist till granskningsnämnden.

| Foto: SVT
2 svenska nyheter Barbara Bergström

Foto: SVT

| Foto: SVT
Läs Barbara Bergströms hela anmälan här
  • Här är Barbara Bergström hela anmälan – ord för ord – mot Sveriges Television, ”Svenska nyheter” och programledaren Kristoffer Appelquist här:

skolvarlden.se/app/uploads/2022/04/anmalan-barbara-bergstrom.pdf

Granskningsnämnden friar SVT:s ”Svenska Nyheter” efter Barbara Bergströms anmälan för bland annat partiskhet och förtal.
”Enligt nämndens praxis gäller vida ramar för vad som får sägas i ett program av denna karaktär”, står det i beslutet.

För att vara skrivet på myndighetssvenska är beslutet rekordkort.

Faktum är att Skolvärlden redan när vi satte punkt i stycket stycket ovan använt fyra ord mer än de 41 som Granskningsnämnden lade ner på hela sin motivering för beslutet att fria programledaren Kristoffer Appelquist och programmet ”Svenska Nyheter”.

Det var David Claesson på Myndigheten för press, radio och tv som drog ärendet för Granskningsnämndens ordförande, justitierådet i Högsta Domstolen Dag Mattsson, som fattade ett till synes enkelt beslut.

Anmälan på fem sidor

Desto mer omfattande var Barbara Bergströms anmälan till Granskningsnämnden – som var på fem sidor och innehöll över 10 000 ord.

Barbara Bergström, grundare av Internationella engelska skolan.

Grundaren till Internationella Engelska Skolan var upprörd när hon anmälde ”Svenska Nyheter”, som hon ansåg förnedrade henne och förlöjligade hennes 30 år långa skolgärning.

Barbara Bergström ansåg att programledaren var partisk, något hon bland annat skriver så här om i sin anmälan.

”Om detta regeringsförslag säger programledaren: ”Det är väl bra, för nu blir det väl bra”. Han säger det i en plädering för att det ska genomföras och efter att ha gjort sig till del av en kampanj från vänstern i Sverige för att drastiskt sänka skolpengen till friskolor. Det är uppenbart att programledaren och programmet driver aktiv propaganda för genomförande av ett förslag som är djupt politiskt kontroversiellt, med en majoritet i riksdagen troligen emot”.

”Förakt mot entreprenörer”

Barbara Bergström tycker också att inslaget visar ett förakt mot entreprenörer:

”Programledarens förnedrande kampanj mot oss entreprenörer är grovt ensidig och förolämpande.

Stat och kommun köper varje år tjänster för omkring 1000 miljarder kronor från enskilda företag. Den linje programledaren uppenbart driver, att det är skändligt att driva företag på områden där betalningen till stor del kommer från skattepengar, är djupt kontroversiell. Hans linje tillämpad skulle ha långtgående konsekvenser. Regionerna skulle då inte kunna köpa vaccin från Astra Zeneca och Pfizer, två börsnoterade storföretag. Vägar skulle inte kunna byggas med hjälp av Skanska, etc.”

Barbara Bergström anmälde ”Svenska nyheters” programledare Kristoffer Appelquist till granskningsnämnden. Foto: SVT

Programledaren Kristoffer Appelquist sade så här om anmälan till Skolvärlden:

–Tolkningarna känns lite som när fan läser bibeln.

Granskningsnämnden hänvisar i sitt friande beslut till att ”Svenska Nyhete” är ett satirprogram.

Kommentera