peter_henriksson_forhandling
Läraravtalet

Avtalet: Turordningsreglerna under lupp

Nu har lärarfacken och SKL fått i läxa över sommaren att titta närmare på konsekvenserna av turordningsreglerna.
Efter sommaren fortsätter medlingen.

I maj tog avtalsförhandlingarna mellan lärarfacken och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) stopp och medlare fick kallas in. De båda medlarna Aida Hadzialic och Kurt Eriksson har nu gett parterna i uppdrag att över sommaren analysera förutsättningarna för turordningsreglerna vid arbetsbrist, vilket är den fråga där parterna har haft svårast att komma överens.

– Det som händer nu är att medlarna gett parterna i uppdrag att titta närmare på praktiska och juridiska konsekvenser av turordningshanteringen av lärare, säger Lärarnas Riksförbunds förhandlingschef Peter Henriksson.

– Det är fler frågor som ligger i medlingen men just den här frågan har medlarna bedömt är den som sitter hårdast och den är väldigt komplex. Även övriga frågor finns kvar, som frågorna om lön, arbetsbelastning och arbetsmiljö. Men just frågan om turordningsreglerna vill medlarna att vi ska titta närmare på, genom att låta analysera de praktiska och juridiska konsekvenserna i ljuset av den behörighetslagstiftning som finns.

Parterna har fått tid över sommaren och sen ska man redovisa tillbaka till medlarna. Då blir analysen ett underlag för den återupptagna medlingen.

Men det handlar inte om ett färdigt förslag för parterna att ta ställning till.

– Medlarna har valt att inte lägga något förslag än, och det är nog för att de gjort bedömningen att det inte hade gått att få båda parter att acceptera det. Nu utnyttjar man istället den möjlighet som finns i förhandlingsordningsavtalet, där man har möjligt att ålägga parterna olika uppdrag. Med det underlaget återupptas sedan medlingen efter sommaren.

Är det många medlemmar som hör av sig och vill veta hur det går?

– Nej, det är inte så många, men några frågor får vi. De frågor vi får är frågor som har relevans för alla och som vi därför besvarat via vårt medlemsbrev.

En sådan fråga är ”Hur länge kan medlingen håll på”. Svaret är att det inte finns någon regelstyrd gräns, men att båda parter vill bli klara så snart som möjligt.

En annan fråga lyder ”Hur påverkas min lön av att det nya avtalet dröjer?”

Man får alltså inte sin nya lön förrän avtalet är i hamn?

– Det stämmer. Utgångspunkten är att om vi inte har ett nytt avtal på plats så har vi inte heller en revisionstidpunkt bestämd mellan parterna. Men vi kan nog utgår ifårn att det blir från första april som tidigare. När ett nytt avtal väl är på plats så kommer de nya lönerna att gälla med retroaktiv verkan. Men det kan vara möjligt att lokala parter redan nu inleder löneöversyn i form av analyser av lönestrukturer och löneökningsbehov för att korta startsträckan – men att sedan genomföra, slutföra och betala ut nya löner får vänta till avtalet är på plats.

Kommentera