namnlista
Avtalsrörelsen

Avtalsrörelsen: 63 000 har skrivit på upprop för lärarna

Namninsamlingen till stöd för lärarnas krav har passerat målet på 50 000 underskrifter. På tisdagen lämnar lärarfacken över listan till SKL.
– Det finns ett otroligt engagemang för lärarna även utanför skolan, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Lärarnas krav
  • Minskad arbetsbelastning. Säkra tillräcklig tid för långsiktig planering, för- och efterarbete, uppföljning och utveckling, enskilt och i kollegiet.
  • Konkret arbetsmiljöarbete. Insatser behöver göras på varje enskild skola, med analys och åtgärder.
  • Löneökningar i ett livslöneperspektiv. Löneuppvärderingen måste fortsätta och förstärkas så att lärarnas löner ökar mer.
  • Bort med omotiverade löneskillnader. Konkreta åtgärder måste till för att hantera de negativa konsekvenserna av de nödvändiga statliga lönesatsningarna.
  • Bra löneutveckling utan att byta jobb. Idag är byte av arbete eller arbetsplats ofta den enda möjligheten att åstadkomma en reell löneutveckling. Det drabbar eleverna.
  • Kvalitet före kvantitet. Behöriga och legitimerade lärares kompetens måste användas och värderas på rätt sätt.
  • Bättre kompetens- och karriärutveckling. Ett nationellt fastställt professionsprogram för alla lärare måste införas.

Skolvärlden har tidigare skrivit om det svåra läget i lärarnas utdragna avtalsrörelse. Efter att förhandlingarna strandat har de tagit in medlare.

Nu sätter Lärarnas Riksförbund (LR) och Lärarförbundet gemensamt press på motparten, Statens kommuner och landsting (SKL), genom att peka på lärarnas starka stöd hos allmänheten. Ett syfte med namninsamlingen på skolavtal18.nu är just det: att nå ut till fler än fackens medlemmar, och visa vilket brett stöd lärarna har i avtalsrörelsen.

– Bristen på lärare och vägledare drabbar ju alla. Det är ett problem som folk känner till, och känner av. Det är inte bara någon enstaka skola här och där, det är en nationell fråga. Det tror jag är en av anledningarna till att så många skrivit under så snabbt, säger Åsa Fahlén.

Trots det låsta läget i förhandlingarna ser hon möjligheten att driva igenom betydelsefulla förändringar för skolan.

– Det här är inte en vanlig avtalsrörelse. Det finns ett momentum för skolan nu, och vi kan få till någon riktigt bra som kan vända den här negativa trenden som varit. Det tror jag även att många som inte arbetar i skolan ser, säger hon.

Vilka förväntningar har du på en reaktion på namnlistan från SKL?

– Jag utgår naturligtvis ifrån att SKL tittar på den och ser vilket brett stöd som finns för lärarna. Och vi borde kunna enas kring detta. Vi vill öka yrkets attraktivitet, vilket gör det lättare för dem att hitta arbetskraft. Läraryrket är ett fantastiskt yrke, men det funkar för dåligt just nu, säger Åsa Fahlén.

Måndag kväll stängs möjligheten att delta i uppropet. Vill du delta, gå in på skolavtal18.nu. I skrivande stund har 63 409 personer skrivit under.

Kommentera