peter_henriksson_forhandling

Peter Henriksson är förhandlingschef på Lärarnas Riksförbund.

Nytt läraravtal

Avtalsrörelsen: ”Läget är bekymmersamt”

En dryg månad efter utsatt slutdatum pågår fortfarande förhandlingar mellan parterna i lärarnas avtalsrörelse.
– Vi ser allvarligt på att motparten inte vill möta oss, säger LR:s förhandlingschef Peter Henriksson.

Den 31 mars förlängdes det rådande avtalet mellan lärarfacken och Sverige kommuner och landsting (SKL) eftersom parterna inte nått fram till en ny överenskommelse i tid. En dryg månad senare pågår förhandlingarna fortfarande.

LR:s förhandlingschef Peter Henriksson hänvisar till det känsliga förhandlingsläget när han undviker att gå in på vad som sägs runt förhandlingsbordet.

– Jag kan egentligen inte säga mer än att det inte är klart. Men det är klart att det ligger en besvikelse i att motparten inte vill möta oss. Läget är allvarligt, och vi är bekymrade, säger han.

Att förhandlingsdelegationen är bekymrad ska däremot inte tolkas som att samtalen har havererat totalt.

– Att förhandlingar drar ut på tiden och är komplexa innebär bara just det – att det tar tid. Vi är på väg och ska träffa motparten nu om en kvart, säger Peter Henriksson.

När det drar ut såhär på tiden börjar vissa tala om strejkvapnet. Har du någon kommentar till det?

– Det är idag inte en aktuell fråga. Parterna ska träffas igen efter helgen och diskutera vidare.

Så för medlemmarna återstår just nu att vänta och se?

– Ja. Vi vet att våra medlemmar har höga förväntningar på det kommande avtalet, vilket understryker det bekymmersamma i förhandlingsläget. SKL behöver som Sveriges största skolarbetsgivare nu ta ett större ansvar för förutsättningarna på Sveriges skolor.

Kommentera