svanlund_forhandling

Sara Svanlund, 2:a vice ordförande LR.

Avtalsrörelse

Avtalsrörelsen: LR växer och blir starkare

När årets avtalsförhandlingar drar igång visar nya siffror att LR har vuxit till fler än 90 000 medlemmar.
– Ju fler medlemmar vi är desto större tyngd får våra frågor, säger Sara Svanlund, 2:a vice ordförande i förbundet.

Avtalsförhandlingarna är igång mellan lärarfacken å ena sidan och Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans med arbetsgivarförbundet Pacta å den andra.

Högst upp på Lärarnas Riksförbunds (LR) lista i förhandlingarna står medlemmarnas arbetsbelastning och löneutveckling.

– Det som alla lärare och SYV:are vill ha är mer tid till varje elev, och mer tid till planering och efterarbete. Idag har de en väldigt tung arbetsbelastning, och ju fler elever varje individ har att ta hand om desto mindre tid får såklart varje elev, säger Sara Svanlund.

Kan du säga någonting om hur långt ifrån varandra parterna står just nu?

– Vi har sett SKL:s yrkande och man kan ju säga att vi har en bit att gå för att hitta något gemensamt. Det är svårt att uppskatta hur lång tid det tar, men vi är överens om att vi behöver hålla ett högt tempo för att komma framåt.

Vad tror du kan bli en stridsfråga?

– Svårt att säga. Just våra frågor vad gäller arbetsbelastning, arbetstid och lön är väldigt viktiga för oss, och jag hoppas de är viktiga för arbetsgivarna också.

Siffror från Saco visar att LR fortsätter att växa, och hade den 31 december 90 434 medlemmar.

Vad beror det på att ni fortsätter att växa?

– Dels så tror jag att det beror på att vi kommer ut bra i media, och dels att våra frågor helt enkelt är viktiga, både för medlemmarna och i samhället i stort. Det visar att vi har förtroende för att driva lärarnas frågor.

Kommentera