Arbetsmiljöverket

Bakläxa för Stockholm stad

Utbildningsförvaltningen i Stockholm får bakläxa för sitt arbete med att minska lärarnas arbetsbelastning. Det meddelade Arbetsmiljöverket på tisdagen.
​– Vi välkomnar självklart Arbetsmiljöverkets besked, säger Ragnar Sjölander, ordförande i LR Stockholm. 

Det var i vintras som Arbetsmiljöverket, efter inkommen anmälan från Lärarnas Riksförbund i Stockholm, krävde att utbildningsförvaltningen i Stockholm skulle klarlägga vilka arbetsuppgifter lärarna ska utföra inom ramen för sin reglerade arbetstid, samt i vilken ordning arbetsuppgifterna ska prioriteras om tiden inte räcker till för alla.

Men det har inte utbildningsförvaltningen gjort.

– Precis som tidigare lägger förvaltningen över ansvaret på rektorerna, att det är deras uppgift att åtgärda och lösa frågan. Förvaltningen menar att det inte går det att definiera lärares arbetsuppgifter eftersom det är så många lärare i Stockholm stad och eftersom de har så många olika uppgifter. Dessutom menar de att det inte är förenligt med skollagen att definiera vad lärare ska göra, vilket är helt gripet ur luften. Det finns inga formuleringar i skollagen som skulle omöjliggöra en definition av lärares arbetsuppgifter. Dessutom är hela resonemanget fel, de flesta lärare gör i stort sett samma sak, säger Ragnar Sjölander.

I går, den 12 november, meddelade Arbetsmiljöverket att de inte godkänner utbildningsförvaltningens svar om åtgärder mot hög arbetsbelastning, utan kräver att utbildningsförvaltningen kommer med ett nytt förslag på åtgärder.

När det gäller föreläggandets andra punkt, som handlade om kartläggning och riskbedömning av lärares arbetsuppgifter, samt att ange vilka arbetsuppgifter som kan tas bort eller förenklas, får utbildningsförvaltningen godkänt. Men Arbetsmiljöverket kommer att bevaka att åtgärderna får effekt under vårterminen.

– Vi har haft förhoppningar på att arbetsbelastningen skulle minska, men trots Arbetsmiljöverkets skarpa föreläggande i februari så har lärare på många skolor tvärtom fått ytterligare klasser att undervisa, fler elever i bänkarna och ännu mer projekt, möten och administration. Det är bra att förvaltningen får bakläxa, säger Ragnar Sjölander.

I vecka 47 kommer Arbetsmiljöverket med ett nytt föreläggande till utbildningsförvaltningen. 

Kommentera