barn_laser_bamse_web
Lektionstips

Bamse i klassrummet

Världens starkaste björn kopplas till läroplanen och kan användas på lektioner – ska bidra till ökad läslust och lärande i lågstadieklasser. Bakom ligger två förstelärare. 

Om Serier i Undervisningen

Mer information om Bamse-materialet, som innefattar tidningen ”Bamse och hans vänner”, lärarhandledning och 18 lektionsplaneringar, hittar du här

Serier i Undervisningen lanserades 2013 av Egmont Publishing och erbjuder pedagogiskt material utifrån serierna Kalle Anka, Bamse och The Walking Dead.

Nu kan lågstadielärare som undervisar i årskurs 1–3 använda Bamseserier på lektionerna, utifrån 18 lektionsplaneringar och lärarhandledning.  

Lektionerna har sammanställts av förstelärarna Linda Sikström och Jenny Esbjörnsdotter Karlsson från Kulladalsskolan respektive Rosengårdsskolan i Malmö.

– Vi upplever att serier engagerar elever oavsett deras intressen och förkunskaper. För de elever som behöver stöd i sin språkutveckling är serier ett utmärkt arbetsmaterial där texten kopplad till bilder ger en röd tråd i berättandet, säger Linda Sikström i ett pressmeddelande.

Lektionerna är kopplade till läroplanen och kursplanerna i bild, samhällsorienterande ämnen, naturorienterande ämnen, teknik, matematik, svenska och svenska som andra språk.

– Uppgifter med avstamp i serier är bra att samlas kring och diskutera tillsammans, istället för att eleverna utför traditionellt ensamarbete, säger Jenny Esbjörnsdotter Karlsson i ett pressmeddelande.

Satsningen är en del av läsinitiativet ”Serier i undervisning”, som drivs av Bamseseriens publiceringsbolag Egmont Publishing. Syftet med initiativet är att öka skolbarnens läslust- och förståelse.

– En av Bamses många styrkor är att han lockar massor av barn att läsa och lära sig nytt, på ett roligt sätt. Med vår lärarhandledning erbjuder vi lågstadielärare ett verktyg som uppmuntrar barn till läsning. Vi ser denna satsning som ett bidrag till att öka läsandet bland barn, säger Charlotta Borelius, chefredaktör för Bamsetidningen i ett pressmeddelande.

Kommentera